Slik skriver du en forskningsblogg

Er du ansatt eller jobber du sammen med oss i SINTEF? Har du lyst til å skrive en blogg om forskningen og prosjektet ditt? Her er noen tips og råd til hvordan du kan skrive et godt blogginnlegg. Vi som sitter i bloggredaksjonen hjelper deg med finpuss og det tekniske med å publisere bloggen.

Bloggen kan være en god måte å synliggjøre et kompetanseområde og skaffe nye prosjekter.

Skrive blogg (foto: shutterstock.com)

Det første du må tenke på er: Hvem skriver du til?

Målgrupper (foto: shutterstock.com)Målgruppen kan være:

 • Potensielle kunder som er interessert på vår virksomhet og vil vite mer om hva vi forsker på og hvordan vi jobber
 • Målgruppen kan også være fagfeller og kunder som er spesielt opptatt av akkurat det du holder på med (da bør bloggen skrives på engelsk), og med lenke til en vitenskapelig artikkel så kan du gi bedre synlighet til forskningen.
 • Potensielle jobbsøkere som er interessert i å vite mer om hvordan vi jobber
 • Journalister som er interessert i forskningsstoff (internasjonale journalister på engelsk)
 • Politikere som er på jakt etter eksempler på god norsk forskning
 • «Mannen i gata» som f.eks  er opptatt av teknologi og forskning

Bestem deg før du skriver hvilke av disse målgruppene du vil skrive for. Tenk på målgruppen under hele skriveprosessen.

Målgruppen avgjør hvor detaljert og komplisert bloggen skal være.

Om målgruppen er fagfolk og potensielle kunder med mye kunnskap om temaet – så vil de kanskje ha mer detaljer og man kan bruke fagterminologi. Om målgruppen er «folk flest» er en god regel for å nå ut til flest mulig, at teksten burde være forståelig for en elev i videregående skole. Om du i en slik blogg skal ha med fagterminologi, så forklar hva den betyr, evt. lenk opp til en god wikipediaartikkel.

Hva kan du skrive om?

Skriveinspirasjon (foto: shutterstock.com)Skrivetørke? Her er noen ideer til tema.

 • Forskningsresultater er godt nytt! Har du og dine kolleger nylig publisert en artikkel?
 • Metode: Tradisjonelle nyhetsmedier er ofte ikke interessert i dette. Men i en blogg kan dette være interessant. Men prøv å unngå «stammespråk» om mulig. Hva slag metode er brukt? Hvor sikre er dere på resultatene?
 • Har du lyst til å vise frem et nytt kompetanseområde? Det kan du blogge om!
 • Kommenter internasjonal forskning på ditt fagområde? Hvorfor er dette interessant mot ditt fagfelt?
 • Påbegynte/pågående forskningsprosjekter. Fortell om hva dere forsker på og hvorfor. Men husk sperrefrist.
 • «Mitt liv som forsker» – Ta bilder av forskningssituasjon (lab). Fortell hvorfor du synes det er fint å jobbe/studere her i Trondheim etc.
 • Har vi fått nye laboratoriefasiliteter? Fortell om det  – og si hvilke muligheter disse gir.

Gode spørsmål å stille seg – og forsøke å besvare kan være:

 • Hva har dere funnet ut?
 • Hvorfor er dette viktig? «Hvorfor skal jeg bry meg om dette?»
 • Hvilken miljøgevinst kan dette ha?
 • Gir dette mer en mer bærekraftig løsning?
 • Gir dette billigere og/eller mer sikker løsning?
 • Hva er ditt/din gruppe sitt bidrag til fagfeltet internasjonalt?
 • Kan dette øke konkurransekraft for energileverandørene?
 • Hva trenger dere for å få dette skal bli kommersialisert/bli tatt i bruk?
 • Er dette prosjektet relevant for andre i industrien? Kan det føre til at vi kan få til nye prosjekter med nye kunder?

Innhold og form på blogg

Ikke vær redd for at ikke bloggen er perfekt. Det perfekte blogginnlegget finnes ikke! Vi i bloggredaksjonen deg med siste finpuss. Vi legger blogginnlegget inn for deg også. Men tenk på dette når du skriver:

 • Ha en god, ikke for lang, beskrivende tittel – effektive overskrifter (her er noen gode eksempler)
 • Vekk nysgjerrighet i første avsnitt – kom fort til poenget
 • En blogg har omvendt form fra en vitenskapelig artikkel: Man starter med konklusjonen
 • Bloggen bør som en tommelfingerregel ikke være mer enn 500 ord. Men ingen regel uten unntak…
 • Husk at et blogginnlegg kan også være noen få linjer med gode bilder, eller en kort film som er lagt ut på youtube (dette kan vi i redaksjonen hjelpe deg med)
 • Husk referanser og kilder der det er relevant i bloggen, helst i teksten og ikke avslutningsvis
 • Legg inn lenker til relevante prosjekt, kompetansebeskrivelser og laboratoriesider på sintef.no (dette er viktig!)
 • Skriv i korte setninger og unngå fremmedord
 • Bruk gjerne deg selv som eksempel og del dine erfaringer
 • Vi vil gjerne ha bilder til blogginnlegget. Send helst bilder der du er med, fra f.eks. lab.
 • Kom gjerne med noen gode stikkord om hva bloggen handler om (disse gjør artikkelen mer søkbar på Google bl.a.)
 • Husk å ta med/nevne kolleger og partnere der det er relevant. Vær generøs!
 • Det er også en god ide å la viktige samarbeidspartnere få lese gjennom bloggen før den publiseres.

Til slutt: Spre bloggen!

Når bloggen er publisert så må du dele den med dine kolleger og forskningspartnere, både på epost og gjerne i sosiale media som Facebook og Twitter.

Av: Anne Steenstrup-Duch (oppdatert 12. mars 2018)