Stikkord: smartgrids

Per-Oddvar Osland
#Energi Smartgrids

Forskningens plass i nettselskapene

Nettbransjen står overfor store utfordringer de må håndtere. Å delta i forskningsprosjekter og ta i bruk nye løsninger kan bidra til å løse noen av dem. Men det er ofte en bøyg for nettselskaper å ta i bruk nye løsninger fra forskningsresultater og innovasjonsprosjekter i vanlig drift.