Stikkord: strømnett

Per-Oddvar Osland
#Energi Smartgrids

Forskningens plass i nettselskapene

Nettbransjen står overfor store utfordringer de må håndtere. Å delta i forskningsprosjekter og ta i bruk nye løsninger kan bidra til å løse noen av dem. Men det er ofte en bøyg for nettselskaper å ta i bruk nye løsninger fra forskningsresultater og innovasjonsprosjekter i vanlig drift.

#Energi Energisystemer Smartgrids

Betre nettplanlegging med fleksibilitetsressursar

FlexPlan har utvikla eit nytt planleggingsverktøy som vurderer bruk av energilagring (f.eks. batteri) og forbrukarfleksibilitet som alternativ eller supplement til nettutbygging. SINTEF har i samarbeid med FME CINELDI bidratt i dette arbeidet gjennom utvikling av metodikk og verktøy for planlegging av straumnett som tek omsyn til fleksibilitetsressursar.