Siste innlegg

Montør med neuron
#Energi Smartgrids

Nytt pilotprosjekt måler kapasiteten i strømnettet

Hvor mye ledig kapasitet finnes det i strømnettet akkurat nå? Og hvor mye kapasitet har vi til overs i hver enkelt kraftledning de neste 48 timene? Har vi nok kapasitet, eller må vi iverksette nye former for fleksibilitet? Disse spørsmålene ligger til grunn for et nytt pilotprosjekt i forskningssenteret CINELDI. 

#Energi Havvind Renewable energy

Hybridkabel enkelt forklart

Vi er vant til at hybrid betyr å blande ulike løsninger. Som for eksempel hybride biler som kan bruke både strøm og bensin. Man kunne se for seg at en hybrid kabel fraktet både strøm og internett, men de utfører bare en oppgave; å frakte strøm.