Kategori: fiskeri

#Hav fiskeri havbruk

Havnasjonen og den historiske nullvisjonen

78 mennesker har omkommet i fiskeri og havbruk siden 2010.  Stortinget har nylig vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtida, og stiller seg positive til en nullvisjon for næringene til havs. Dette er en milepæl som forplikter.