Stikkord: hydrogen

#Energi

Hydrogen i vår tid

Hydrogen er en helt nødvendig del av energimiksen for å nå våre klimamål for 2030 og 2050. Flere aktører har jobbet godt med å modne initiativ for produksjon og bruk av hydrogen i Europa og i Norge. Endelig ser det ut til å løsne, det skrives avtaler om leveranser i virkelig stor skala og norske aktører tar grep for å utvikle teknologi og løsninger basert på hydrogen for å posisjonere seg på kort og lang sikt som leverandører, produsenter og aktører i omstillingen. Tiden er ikke inne for å så tvil om hydrogenets fortrinn og industrielle muligheter, det er faktisk nå det gjelder.