Kategori: maritimtransport

#Hav maritimtransport

Co-simulering, har det en verdi?

Bare en trend? Co-simulering er et begrep som kanskje assosieres med det «nyeste» innen numerisk tidsdomene-simuleringsteknologi og har etter hvert begynt å infiltrere arbeidsmetodikken og arbeidsflyten på ingeniørkontorene i den maritime industrien. Begrepet opptrer ofte sammen med virtuell prototyping og digitale tvillinger. Men hva er co-simulering, hva kan…