Stikkord: klima

#Energi #Hav #Industri Havvind

Høringsinnspill fra SINTEF: Kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

Det er positivt at regjeringen legger opp til tildeling av utlysningsområder basert på kriterier hvor innovasjon, teknologiutvikling, bærekraft og kompetanseheving i leverandørindustrien vektlegges. Det er også svært positivt at regjeringen har mål om å utlyse Sørlige Nordsjø II innen utgangen av første kvartal 2023, slik at vi raskt kommer i gang med utbyggingen av dette området.