Stikkord: CCS

#Energi CO2-håndtering

Åpen tilgang til CO₂-data er viktig for å få fortgang i bruk av CCS

For å begrense den globale oppvarmingen, haster det med å kutte CO2-utslippene våre. Et viktig bidrag i å nå klimamålene kan være teknologi for å fange CO2 i stor skala, som så kan lagres  permanent i geologiske formasjoner dypt under jorden. Denne teknologien er også kjent som karbonfangst og -lagring (på engelsk: carbon capture and storage (CCS)). En åpen deling av kunnskap og data internasjonalt er essensielt for å få fortgang i å ta i bruk CCS som et  verktøy for reduserte utslipp av klimagassen CO2.

Plants growing on top of stacks of coins at varying heights
#Energi CO2-håndtering

Er CO2-fangst og lagring dyrt?

Resultater fra et samarbeid mellom SINTEF og Delft Tekniske Universitet (TU Delft), i forbindelse med Norsk CCS Forskningssenter (NCCS), viser at implementering av CO2-fangst og lagring (CCS) kan påvirke kostnaden for sluttbrukere minimalt, men redusere CO2-utslipp betydelig.