Forfatter: Eli Fyhn Ullern

Master i statsvitenskap. Ansatt på avdeling Økonomi og teknologiledelse, forskningsgruppe Innovasjon og ledelse.
#Samfunn

Sirkulært Trøndelag

Begrepet grønn verdiskaping forbindes ofte med endringer og innovasjoner i bedrifter, som for eksempel utvikling av miljøvennlige og lønnsomme produkter og tjenester basert…