#Hav

Hvor kommer fisken fra, mamma?

En nysgjerrig treåring stiller et av dagens mange spørsmål: Hvor kommer fisken fra, mamma?

Han vet ikke at det er fiskere som sørger for at fisken kommer fra hav til fat.

Han vet heller ikke at Norge har et ønske om å være best på hav, eller at Erna Solberg har sagt at mulighetene som ligger i havet skal skape nye, trygge arbeidsplasser. En trygg arbeidsplass handler om stabilitet og økonomisk sikkerhet, men det handler også om sikkerhet og helse for de ansatte.

Utfordringer for fiskeres sikkerhet og helse

Treåringen får fortellingen om de stolte fiskerne som jobber hardt for å sørge for sunn fisk til middagsbord over hele verden. Men han får ikke vite at mamma vet at fiskeri beskrives som det farligste yrket i Norge, statistisk sett. Skader og ulykker, i verste fall fatale, kan være en del av realitetene på havet. Omkring 11 000 fiskere er utsatt for en rekke eksponeringer som kan være skadelig for helsen. Fysisk arbeid på et bevegelig underlag, tunge løft, gjentatte og ensidige arbeidsoppgaver, lange arbeidsøkter og skiftarbeid er noen eksempler på dette. Det er derfor mange grunner til å spørre hvordan det står til med arbeidsmiljøet om bord på båtene.

Kystfiskerne fremhever selvstendighet som viktigste årsak til at de trives. (foto Trine Thorvaldsen)

Spørreundersøkelse blant 1000 fiskere

SINTEF har gjennomført «Fiskerhelseundersøkelsen», som med deltakelse fra 1000 fiskere, har gitt mange svar. Ikke siden 80-tallet har en tilsvarende studie vært gjort. Foruten alder, er skader og sykdom de største årsakene til at fiskere forlater yrket. I likhet med befolkningen generelt, er muskel- og skjelettplager den hyppigst rapporterte helseplagen og hovedårsaken til legemeldt sykefravær. Plagene relateres i stor grad til arbeidet, og mange fiskere bekymrer seg for at arbeidsmiljøet kan påvirke helsen deres negativt nå eller på sikt. Teknologiske nyvinninger har bidratt til å lette arbeidet for fiskerne, men det er enda mye som kan gjøres for å utvikle brukervennlige løsninger som gir redusert belastning for den enkelte. Organiseringen av arbeidet er også viktig for helse og sikkerhet: tilstrekkelig bemanning, god opplæring og nok hvile mellom arbeidsøktene kan bidra positivt.

Det er flere grunner til at fiskerne trives på jobb

Høy trivsel

Det kan fremstå som et paradoks at fiskerne tross sine bekymringer, melder om god helse og at trivselen i yrket er skyhøy!

Hele 99 prosent av fiskerne trives som oftest eller alltid på jobb.

Kystfiskerne fremhever ofte selvstendigheten. Fiskere på større båter trekker frem kameratskap som årsak til trivsel om bord. Fiskerne ser arbeidet sitt som meningsfylt og givende. Det er interessant, variert og spennende.

Best på arbeidsmiljø på havet

Det er ikke bare treåringer som har noe å lære om hvor fisken kommer fra. Fiskerne er viktige for Norge. De jobber hardt for å skaffe sunn mat som bidrar til god folkehelse. De bidrar til store økonomiske verdier, til eksport og sysselsetting på landsiden.

Fiskerne trives godt, men mer kan gjøres for å bidra til et godt arbeidsmiljø, hvor sikkerhet og helse ivaretas.

Et godt arbeidsmiljø for alle som har sin hverdag på havet, er avgjørende for at Norge skal bli best på hav i fremtiden.

0 kommentarer på “Hvor kommer fisken fra, mamma?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *