Forfatter: Trine Thorvaldsen

#Hav fiskeri havbruk

Havnasjonen og den historiske nullvisjonen

78 mennesker har omkommet i fiskeri og havbruk siden 2010.  Stortinget har nylig vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtida, og stiller seg positive til en nullvisjon for næringene til havs. Dette er en milepæl som forplikter.  

#Hav

Hvor kommer fisken fra, mamma?

En nysgjerrig treåring stiller et av dagens mange spørsmål: Hvor kommer fisken fra, mamma? Han vet ikke at det er fiskere som sørger…