#Bygg og Infrastruktur

Skal forske på bærekraftige byområder

SINTEF Byggforsk har fått tilslag på prosjektet EE Settlement (Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns) som én av seks blant over 60 omsøkte prosjekter. Oppstartmøte med norske og østerrikske partnere ble gjennomført mandag 28. august.

Østerrikske Akaryon er én av partnerne i prosjektet EE Settlement. Her presenterer Petra Bußwald et relatert prosjekt. Foto: SINTEF

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe solide grunnlagsdata om bundet energi (og tilknyttede kostnader) for ulike bygningstyper og ulike bosettingsstrukturer, inkludert bundet energi til tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg.

– Bundet, innebygd eller «grå» energi er den energien som er nødvendig for å produsere, transportere og installere materialer for bygget, utomhusanlegget og infrastruktur som veier og tjenester, eksempelvis vann, strøm og avløpsvann, forklarer prosjektleder og seniorforsker Michael Klinski.

Begrepet inkluderer også energi på byggeplassen, samt for vedlikehold og utskifting av komponenter.

Skal utvikle nettbasert verktøy

Basert på disse grunnlagsdata, samt data om energi i drift, kostnader og generert trafikk skal det utvikles et nettbasert verktøy som viser resultater for typiske bygninger og bosettingsstrukturer. I tillegg vil prosjektet analysere rammebetingelsene som påvirker boligpreferanser og kommunale beslutninger. Verktøyet og veiledere med anbefalinger skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for mer bærekraftig by- og regionutvikling.

Prosjektet er et bredt og tverrfaglig samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, Norsk institutt for by- og regionforskning, Transportøkonomisk institutt, Kristiansand kommune, Norske arkitekters landsforbund og to partnere fra Wien som tidligere har utviklet anbefalinger og verktøy for Østerrike.

Skal levere ny innsikt og nye løsninger

Prosjektet er en del av Forskningsrådets BYFORSK-satsning, som skal levere ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder.
Satsingen har som utgangspunkt at byvekst, urbanisering, og fremvekst av byregioner gir muligheter for nye samfunnsløsninger. Forutsetningen er at de som skal fatte de viktige og riktige vedtakene kan gjøre det med utgangspunkt i forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap.

– Vi har store forventninger til dere, og hva dere kommer til å oppnå i dette prosjektet, sa seniorrådgiver Eline Skard fra Norges forskningsråd på oppstartmøtet.

Forsker Selamawit Mamo Fufa fra SINTEF Byggforsk presenterte en oversikt over prosjektet. Foto: SINTEF

Fakta om BYFORSK

  • BYFORSK skal levere ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder.
  • Forskningsrådets bysatsing har som utgangspunkt at byvekst, urbanisering, og fremvekst av byregioner gir muligheter for nye samfunnsløsninger. Forutsetningen er at de som skal fatte de viktige og riktige vedtakene kan gjøre det med utgangspunkt i forskningsbasert, relevant og oppdatert kunnskap.
  • BYFORSK skal framskaffe ny kunnskap for bærekraftig byutvikling. Framtidens byer trenger kunnskapsbaserte løsninger for planlegging og styring, teknologier og innovasjoner som er kompakte, smarte, energi- og ressurseffektive, miljø- og klimavennlige, transporteffektive og sosialt og kulturelt inkluderende, trygge og bærekraftige byer.
  • For å møte byenes komplekse utfordringer, er det behov for en integrert tilnærming gjennom tverrfaglige prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner. Derfor utfordrer BYFORSK forskere, offentlige og private aktører til å gå sammen om å utvikle prosjektideer.

0 kommentarer på “Skal forske på bærekraftige byområder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *