Bioenergi Energieffektivisering Politikk

Hvordan redusere svart karbon fra vedfyring?

Svart karbon (Black Carbon eller BC) er et produkt av ufullstendig forbrenning som har både lokale og globale påvirkninger.

Svart karbon forverrer helsen til folk med lunge- og hjerteproblemer og kan forårsake for tidlige dødsfall. I atmosfæren kan svart karbon ha både en oppvarmende og nedkjølende effekt, men på snø og isbelagte områder har det mest sannsynlig en oppvarmingseffekt.

peis_shutterstock_222388186

I tillegg, når svart karbon slippes ut i landene som grenser til det arktiske området, er levetiden i atmosfæren lang nok til å nå den arktiske isen, og partiklene kan legge seg på overflaten og øke smeltingen av isen.

BC emission factors (mg/MJ) for conventional and advanced wood stoves.
BC emission factors (mg/MJ) for conventional and advanced wood stoves.

 

Foreslår tiltak for å redusere svart karbon

Vi gjorde nylig en studie her i SINTEF Energi for å utrede utslipp av svart karbon fra vedovner. Vi foreslo tiltak som kan forbedrne beboere i Norden sin helse og minske issmeltingen i Arktis og klimaendringshastigheten.

Vedovner til oppvarmingsformål er en viktig del av boligtradisjonen her i nord, men kan være en stor kilde til slike utslipp, særlig fra eldre og dårlig fyrte ovner.

Studien kartla svart karbon utslipp fra vedovner og hvordan disse er fordelt på de arktiske landene som grenser mot den arktiske sirkelen, unntatt Russland. Disse landene er Canada, Danmark, Finland, Norge, Sverige og USA.

Det positive er at utslippet er forventet å synke i de kommende årene takket være mer moderne ovner, men det er fortsatt rom for forbedring.

Gode og dårlige nyheter

Studien viser at vedfyring som boligoppvarming har økt i de siste 15 årene i alle landene, men ovnstypen er forskjellige fra land til land og sterk knyttet til lokal tradisjon. Det positive er at utslippet er forventet å synke i de kommende årene takket være mer moderne ovner, men det er fortsatt rom for forbedring.

Studien viser også at før man oppdaget klimaeffekten av svart karbon, så var ikke utslipp av partikler (Particulate Matter eller PM) og svart karbon differensiert i forskriftene. Men, tiltakene for å redusere totalutslippet av  partikler kan ikke forventes å være like effektive for svart karbonandelen av totalutslippet, dermed er det anbefalt at svart karbon får sitt eget reduksjonsmål og regelverk.

(…) ny ovnsteknologi hjelper lite hvis eieren ikke vedlikeholder utstyret, bruker våt ved eller ikke passer på å ha tilstrekkelig god trekk

Må fyre riktig

Dessuten, ny ovnsteknologi hjelper lite hvis eieren ikke vedlikeholder utstyret, bruker våt ved eller ikke passer på å ha tilstrekkelig god trekk. Det er derfor en utfordring og viktig at regelverket og insentiver er tilpasset til hvert lands vaner. Fullt potensial for å redusere svart karbon-utslipp kan bare nås i en kombinasjon med virkemidler som: utslippsgrenser, krav til ovner, kvalitet på ved, ovnsvedlikehold, tilsyn/kontroll og informasjonskampanjer.

Slik fyrer du riktig

Arbeidet ble ledet av SINTEF Energi under kontrakt for Miljødirektoratet, og utført sammen med Norsk Energi. Studien var basert på undersøkelser og samarbeid med Miljødirektoratene i Canada, Danmark, Finland, Norge, Sverige og USA. Studien ble godkjent og offentliggjort av Arktisk Råd i april 2015.

Rapport og brosjyre er tilgjengelig på denne siden.

1 kommentar på “Hvordan redusere svart karbon fra vedfyring?

  1. Pingback: Er vedfyring miljøvennlig? - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *