Energieffektivisering Energisystemer Politikk

I Washington for å finne globale løsninger på det elektriske kraftsystemet

Workshop, 20.-23. april 2015: Som ledd i langsiktig samarbeid mellom Forskningsrådet og deres internasjonale samarbeidspartnere ble det gjennomført en workshop i Washington DC med fremragende forskningsmiljø fra USA, Japan, Tyskland og Norge. Arrangører var Japan Science and Technology Agency (JST JP), National Science Foundation (NSF, USA), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, DE) og Norges Forskningsråd. Tema for workshopen var "Workshop on Distributed Energy Management Systems - Future Power System Architectures and Control Paradigms"

Nylig var jeg i Washington på workshop med flere folk fra SINTEF Energi og NTNU, sammen med fremragende forskningsmiljø fra USA, Japan og Tyskland. Målsetning med workshopen var å styrke samarbeidet innenfor et område av stor global viktighet.

washingtonworkshop

Det elektriske kraftsystem har en helt spesielt viktig rolle i overgangen til et bærekraftig energisystem. Dette representerer en global utfordring, og det er derfor naturlig at forskningsmiljøene søker samarbeid for å finne globale løsninger sammen.

Som en illustrasjon på tenkningen som ligger bak har Japan Science and Technology Agency etablert fem «Strongest Teams», og en spissing av den japanske forskningsinnsatsen innenfor fagområdet. Det ble av Professor Masayuki Fujita fra Tokyo Institute of Technology uttalt at hovedmålsettingen med den japanske deltakelsen var å styrke samarbeidet med de amerikanske, tyske og norske forskningsmiljøene som for å ta det neste skritt – nemlig etablering av globale «superteams».

Dette representerer en global utfordring, og det er derfor naturlig at forskningsmiljøene søker samarbeid for å finne globale løsninger sammen.

Trygve Riis fra Norges Forskningsråd
Trygve Riis fra Norges Forskningsråd

Stor vilje til samarbeid for bedre kraftsystem

Fra norsk side var det ekstra sentralt å styrke samarbeidet med våre japanske kolleger. Forskningsrådets Trygve Utheim Riis har vært avgjørende i arbeidet med å styrke Norges samarbeid med Japans fremste forskningsmiljøer. Riis er for tiden på et tre måneders opphold i Tokyo, og sier følgende om Forskningsrådets vurdering av workshopen;  «Mitt inntrykk er at dette var en viktig og faglig sterk workshop, og jeg er svært tilfreds med at de norske forskerne ga tydelig uttrykk for dette. Det lover godt for at vi skal få til et nærmere samarbeid, først med Japan, men også med USA og Tyskland.»

Den norske delegasjonen bestod av Riis fra Forskningsrådet og personer fra NTNU og SINTEF Energi, og professor Olav Bjarte Fosso holdt et meget interessant foredrag om den norske Smartgridsatsingen.

Over tre dager med tett program opplevde vi at deltakerne viste en genuin og kritisk interesse for hverandres forskning og en stor vilje til samarbeid. Ett av temaene som ble diskutert var å legge til rette for større mobilitet og «global tankegang» blant våre unge, fremadstormende forskertalenter.

Enkel løsning å sikre stabilt system?

I sesjonen for unge forskere holdt Jon Are Suul fra NTNU/SINTEF Energi et foredrag om «Virtual Synchronous Machines for Supporting Flexible Operation of Distribution Systems». Foredraget fikk stor oppmerksomhet. Suuls forskning representerer et stort fremskritt for å sikre robusthet i elektriske systemer med stort innslag av fornybar energi der det ikke finnes roterende masse for å sikre systemets stabilitet (som er tilfellet i «tradisjonell» kraftproduksjon). Det var stor interesse for løsningen og potensialet i den. Det var imidlertid ikke alle som delte Jon Ares sluttkommentar om at løsningen var «rather simple and straightforward». 🙂

Seniorforsker Birger Mo fra SINTEF Energi foredrar over temaet "Balancing New Renewables in Europe - Norwegian Contributions and Research Challenges".
Seniorforsker Birger Mo fra SINTEF Energi foredrar over temaet «Balancing New Renewables in Europe – Norwegian Contributions and Research Challenges».

Det var en svært fornøyd norsk delegasjon som gjennomførte vår debrifing etter workshopen. Vi oppnådde mye. Vi identifiserte og knyttet bånd til de fremste forskerne vi møtte, og vi fikk vist frem norsk forskning og Norges rolle i omleggingen av det Europeiske kraftsystemet.

Under avslutningssesjonen ble det spesielt løftet frem at Norge bidro vesentlig til å vise frem at det fremtidige «smarte» kraftsystemet ikke er et distribuert system alene, men vil representere en sammensmelting av det vi i dag omtaler som ulike nettnivå og som planlegges og driftes etter ulike prinsipper.

Vi ser nå frem til å videreutvikle relasjonen til våre japanske venner og deres Strongest Teams under Japan-Norway Energy Science Week 2015 i Tokyo i slutten av mai. Vi håper at det blir en stor og aktiv norsk delegasjon med representanter fra industri, næringsliv, forvaltning og forskning.

0 kommentarer på “I Washington for å finne globale løsninger på det elektriske kraftsystemet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *