#Digital #Energi

Data fra HAN-porten på smarte strømmålere (AMS) kan gi deg verdifull informasjon

Medforfattere: Karoline Ingebrigtsen og Bendik Nybakk Torsæter

Smart strømmåler, AMS, energimåler, digitale strømmålere – kjært barn har mange navn? Det er tydelig at vi er nysgjerrige på strømmålere.

To eksempler på AMS -målere/Smarte strømmålere
Eksempel på AMS -måler/Smart strømmåler

Figuren under viser Google-søk (relativt til det høyeste punktet på grafen) på ordet «strømmålere» de siste 5 årene – med topper i februar 2017 og mars 2018. I denne bloggen forklarer jeg mer om AMS og hva en HAN-port er, hva du som forbruker kan få ut av den, og hvordan SINTEF forsker på dette i prosjektet ENERGYTICS.

Digitalisering av kraftbransjen endrer kundens rolle i energisystemet

Internett og digitale teknologier har vært gjennom en enorm utvikling de siste tiår, og den globale økonomien er i økende grad digital. Den teknologiske fremdriften legger til rette for en rekke nye muligheter, men også utfordringer knyttet til nye forretningsmodeller i de tradisjonelle verdikjedene.

Nå står kraftbransjen midt oppe i denne omveltningen, med de utfordringene og mulighetene det fører med seg. Sentralt i dette er også en bedre forståelse av kundens rolle og innovasjonsmulighetene knyttet til bedre samhandling i formingen av fremtidens fleksible energisystem.

Smarte strømmålere i alle hjem gir mange muligheter

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har tatt et viktig steg i utviklingen ved å vedta at alle norske hjem skal få smart strømmålere (AMS) innen 1. januar 2019. Målerne i seg selv representerer en stor og krevende investering for både nettselskap og samfunnet.

Først og fremst er målerne sett på som et verktøy for automatisk avregning og avlesning av strømforbruk med timesverdier. De kan imidlertid levere et stort antall tilleggsfunksjoner. Dette legger til rette for andre nytteverdier gjennom utnyttelse av sanntidsdata, og muligheten til å bygge opp gode databaser for historiske nøkkeldata fra distribusjonsnettet.

Slike data vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for drift og investeringer. Dette er avgjørende for utviklingen av et smartere, mer fleksibelt og mer miljøvennlig energisystem, og at investeringene i nettet blir gjennomført så effektivt og optimalt for samfunnet som mulig.

For deg som kunde kan AMS måleren bety mer automatisk avlesning av strømforbruket, slik at du slipper å sende inn avlesning. Du kan også få mer informasjon om ditt eget strømforbruk.

Hva er en HAN-Port og hva kan den brukes til?

Alle de nye strømmålerne har en utgang kalt HAN-porten (Home Area Network), og denne kan du selv koble deg til. Du må kontakte nettselskapet ditt for å få åpnet HAN-porten. Dataene som hentes ut fra HAN-porten er din eiendom. Det betyr at nettselskapet eller en eventuell tredjepart må inngå en avtale med deg dersom de også ønsker å motta dine data fra HAN-porten.

Med HAN-porten kan du styre og følge med på mange funksjoner i hjemmet
Med HAN-porten kan du styre og følge med på mange funksjoner i hjemmet

Det er flere enn 45 leverandører som per i dag leverer utstyr til å koble på HAN-porten. Via HAN-porten kan du følge med på forbruket ditt og andre parametere, slik som spenning. Hvis du selv produserer strøm fra solceller, kan du også følge med på produksjonen din. Har du styrbare varmepumper, elbilladere eller annet, kan disse koordineres med data om strømforbruket fra HAN og strømpriser for å redusere forbruket i høylastperioder med dyr strøm.

HAN-porten kan hjelpe deg å spare penger

Alle i Norge betaler for både nettleie og strømmen de selv bruker. Nettleien går til nettselskapet som du er fysisk tilknyttet som betaling for bruk, drift og vedlikehold av strømnettet, mens det du betaler for strømforbruket går til strømleverandøren din (som du selv velger).

Det planlegges å innføre ny utforming av nettleien i 2021, som trolig vil innebære høyere priser når belastningen på strømnettet er høy. Slik kan du spare penger på strømregningen på to måter:

 • ved å flytte strømforbruket til perioder med lavere belastning på strømnettet
 • lavere strømpris

 Mer informasjon om endringer i nettleiestruktur finnes her

Ulikt HAN-port utstyr gir ulik utnyttelse av AMS måleren

Hvor mye data som kommer ut fra HAN-porten avhengig av utstyret du anskaffer, i følge NEK. Som et minimum vil de fleste leverandørene presentere ditt energiforbruk (kWh) med en times oppløsning, samt ditt effektuttak (W) med sekunds eller minuttsoppløsning.

Figuren under viser effektforbruket et døgn i september i en husholdning med måling hvert 2.sekund. Dette gir informasjon om når forbruket er høyt. Sammen med informasjon om forbruk til styrbare enheter i huset kan dette danne grunnlaget for å redusere forbruket i perioder med høy strømpris.

Kraftsystemet har tre faser (ledere) for overføring av strøm, og mange husholdninger er tilknyttet alle de tre fasene med ulik belastning. Mindre husholdninger og leiligheter er gjerne bare tilknyttet én av de tre fasene.
Kraftsystemet har tre faser (ledere) for overføring av strøm, og mange husholdninger er tilknyttet alle de tre fasene med ulik belastning. Mindre husholdninger og leiligheter er gjerne bare tilknyttet én av de tre fasene.

Du kan også nå enkelt se om de tre fasene i huset ditt er skjevbelastet, se figur over. Figuren viser strøm i tre faser, hvor den ene er mye mindre belastet enn de to øvrige. Det beste er å belaste de tre fasene omtrent like mye. Figuren er laget basert på data fra HAN-porten.

Hva gjør nettselskapene med dataen fra den smarte strømmåleren din?

Nettselskapet får også data fra den smarte strømmåleren (men ikke gjennom HAN-porten) og vil bruke disse dataene til å gi kundene sine bedre tjenester. Eksempelvis sender strømmåleren beskjed til nettselskapet når den mister strømmen under strømbrudd, slik at feilen kan finnes og repareres raskere. Da kan nettselskapet informere deg om strømbrudd, i stedet for at du må ringe å si ifra.

Data fra strømmåleren kan også brukes til å finne områder med for lav eller høy spenning og dermed hjelpe nettselskapene med å prioritere hvor det skal bygges nytt strømnett eller gjøres andre tiltak. De gir også mulighet for å raskere finne og reparere jordfeil.

Nettselskapet mottar data med lavere oppløsning (opptil 15 minutter, men som regel timesoppløsning) fra de smarte strømmålerne enn det du som kunde kan hente ut fra HAN-porten. Årsaken til dette er hovedsakelig begrensninger i dataoverføringskapasitet.

Smarte strømmålere gir oversikt over forbruk og produksjon i nettet, og nettselskapene kan dermed utnytte kapasiteten i nettet bedre. Hvis mange kunder sparer strøm i høylastperioder, kan det medføre mindre behov for å bygge nytt nett. Alle kostnader som nettselskapene sparer kommer tilbake til kundene i form av lavere nettleie.

ENERGYTICS prosjektet: Hvordan øke nytteverdien av data fra smarte strømmålere?

I ENERGYTICS-prosjektet jobber vi med å bruke data fra smarte strømmålere (og andre data om strømnettet) for å gjøre nettselskapene mer effektive og begrense behovet for investeringer i strømnettet som kommer alle til nytte. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom maskinlæring og kunstig intelligens.

6 kommentarer på “Data fra HAN-porten på smarte strømmålere (AMS) kan gi deg verdifull informasjon

 1. Tore Hassel

  Alle trenger en «gammeldags» strøm-måler.
  Slik som i gamle dager, da strøm-måleren stod på kjøkkenet:
  – med en fast viser ( For max på sikringer )
  – og en aktiv viser, som viste nå-forbruket.

  Det hjelper ikke den vanlige kvinne, å få mulighet til Data.
  Det gir ingen praktisk nytte.
  Tall blir bare «ull».

  Hvordan får vi det på veggen igjen.

  Og ikke minst, hvordan få dette ut i alle hjem..
  :-

  Tore Hassel

  • Maren Istad

   Hvis du synes den digitale oversikt
   gir deg mindre overblikk
   kan du feste din mobil
   med gaffa om du vil
   rett på kjøkkenveggen
   og overvåke forbruk på skjermen
   fortløpende, sikkert også med pil

   • Tor Andersen

    Hahahaha tidenes komentar 😛

   • Det Tore Hassel refererer til er en kW-måler som enkelt kan installeres av en elektriker. Det finnes forskjellige typer både med analog og digital visning. Jeg har selv en slik på kjøkkenet og har vunnet den nyttig ved mange anledninger.
    Da er det det høyst beklagelig at du Maren Istad bruker Sintefs gode navn til å svare Tore Hassel på en nærmest harselerende måte der ditt eneste diskusjonsbidrag er å klistre opp en mobil på kjøkkenveggen.
    Enig med Tor Andersen i neste kommentar. Svaret ditt var tidenes humorkommentar typisk for et standup-show og høyst upassende en antatt seriøs forsker/medarbeider ved Sintef. I min studietid på Blindern hadde jeg noe kontakt med Sintef og jeg fikk da et inntrykk av en seriøs og teknisk høyt kvalifisert forskningsorganisasjon. Det inntrykket har du sterkt svekket ved en upassende og tøysete kommentar. Det går ikke an å svare noen på den måten, spesielt ikke i Sintefs navn. Det bør få konsekvenser.

 2. Jan Gram

  er det mulig og kunne lese av strømforbruk på måler trådløst fra ladekontakt i garasje? har elbil og b or i blokk.

 3. Pingback: Som aktiv strømkunde kan du bidra til lavere nettleie og lavere strømregning - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *