#Bygg og Infrastruktur #Samfunn Transport

Arealplanlegging og mobilitet – erfaringer fra Vestre Billingstad i Asker

Samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, utbyggere og mobilitetsleverandører gir nyttig kunnskap om mobilitet i offentlige planprosesser.

Hampus Karlsson fra SINTEF (avdeling Mobilitet) presenterer løsninger for bedre arealplanlegging.

Når man planlegger trygge og bærekraftige boligområder, er mobilitet helt sentralt. Nye mobilitetstilbud, deleløsninger, endringer i reisevaner, hybrid arbeidshverdag med hjemmekontor, netthandel og hjemlevering og kamp om arealene er noen av endringene vi må forholde oss til. Vi trenger derfor mer kunnskap om mobilitet i offentlige planprosesser.

Forrige uke arrangerte SINTEF et arbeidsseminar med kommuner og fylkeskommuner, utbyggere og mobilitetsleverandører i Oslo-området. Det var innlegg om Grønn mobilitet som del av boligutvikling (Asker kommune/Insam), Bylogistikk i planlegging (Oslo kommune) og Hvordan tilrettelegge for framtidens mobilitetsløsninger? (FERD/Vassago), og mange gode diskusjoner om utfordringer i planprosessene.

SINTEF presenterte resultater fra arbeidet med  Vestre Billingstad i Asker kommune.

Må redusere bilbruken

Så langt i prosjektet har vi sett på hvordan reguleringsbestemmelser kan utformes slik at de sikrer fleksibilitet i utbyggingsperioden. Vi har også undersøkt viktigheten av å etablere utbyggingsavtaler på riktig tidspunkt. Vi ser tydelig at gode mobilitetsløsninger er viktig for å utvikle boligområder med nabolag der folk skal trives.

Mobilitet og spesielt bylogistikk må inkluderes tidlig i planprosessen for å sikre fleksibilitet i arealbruk for å oppnå overordna mål. Samspillet mellom lokale planmyndigheter og utbyggerne på Vestre Billingstad har bidratt til å sette søkelys på tre viktige aspekter:

  • kombinere formål og funksjoner i arealplanleggingen
  • utfordringer i planprosessen med å balansere ulike behov hos innbyggere og potensielle kjøpergrupper
  • viktigheten av å innarbeide bestemmelser for mobilitet og bylogistikk i reguleringsplaner

Dette har bidratt til bevisstgjøring av å regulere areal for sambruk, for eksempel ladeinfrastruktur, bildeling, mikromobilitet, logistikkstasjoner for å kunne tilby forbrukervennlige og bærekraftige løsninger.

Utbyggerne er nødt til å finne løsninger som reduserer bilbruken for å få lov til å bygge samtlige enheter som kommunen har godkjent. Derfor vil kunnskap om hvilke tiltak som gir størst effekt, være nyttige for de kommende fasene av utbyggingen.

Reising, handling og mobilitet

Neste steg i FOU-prosjektet er å kartlegge reise- og handlevaner for innbyggere og leilighetskjøpere på Vestre Billingstad. Målet er å få kunnskap om hvorfor og hvordan vi reiser og handler og hvordan reise- og handlevanene påvirker etterspørselen av mobilitetstjenester.

Til slutt skal vi sammenstille dataene og utarbeide et faktaark for eiendomsutviklere og planleggere.

I årsskiftet 2023/2024 vil vi invitere til et seminar der vi presenterer mobilitetsbildet for Vestre Billingstad og diskuterer hvordan det kan gi innspill til arealplanlegging og mulige krav i reguleringsplaner.

Dette prosjektet har også resultert i andre lokale initiativ som frokostmøte i Trondheim denne uka. Der ønsker SINTEF å etablere et forum for slike problemstillinger. I Trondheim er i tillegg energistyring og -systemer tatt med i scoopet.

Råd for bedre byplanlegging

I tidligere prosjekter har vi identifisert disse avgjørende faktorene for å planlegge bedre byer og nabolag:

  • data og kunnskap om hvordan bene og gatene brukes. Hva er behovene til ulike brukere?
  • bylogistikk må inn i tidlig planfase
  • medvirkning gir bedre prosesser i byutviklingsprosjekt
  • fleksible løsninger og fleksibel bruk av gatearealet

Helhetlig plan for alle behov og aktiviteter
For å regulere målkonflikter og hindre konfliktsituasjoner – se på byrom på en ny måte. Byen brukes varierende gjennom døgnet, uka og årstidene, og statisk tilrettelegging gir ikke den beste utnyttelsen av arealene.

Geofenceteknologi; altså «digitale gjerder» gjør det mulig å regulere trafikken i gata gjennom døgnet. For eksempel kan enkelte strekninger være bilfrie til bestemte tider. Det gir en mer fleksibel bruk av gatearealet.

For å finne de beste tiltakene er det uansett en forutsetning å skaffe seg god kunnskap om den faktiske bruken av gata.

Les mer om dette: Nøkkelen til bedre byer er å vite hvem som bruker gatene når

 

0 kommentarer på “Arealplanlegging og mobilitet – erfaringer fra Vestre Billingstad i Asker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *