#Energi

Solcellepanel på taket – er det lønnsomt?

Solcellepanel på tak, blå himmel og sol

Stian Backe er forsker ved SINTEF Energi og førsteamanuensis II ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Han forsker blant annet på nabolag i fremtidens energisystem, og han skrev sin doktorgrad som en del av forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). Her svarer han på om solcellepanel er lønnsomt. 

Forskeren svarer: Er solcellepanel på taket lønnsomt?

 • Generelt er svaret JA, men det kommer selvfølgelig an på. Spørsmålet er hvor lang nedbetalingstiden blir.
 • En fin oversikt over hvordan man regner, og hva man må ta hensyn til finnes her. Et regnestykke kan se slik ut: Med en installert effekt på 10 kWp som koster 225 000,- kroner og en strømpris på 1,5 kroner sparer du 15 000 kroner årlig – nedbetalingstiden blir da 15 år. Derfor er en av de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten til solcellepanel markedsprisen på strøm. Dess høyere markedsprisen er, dess mer lønnsomt er det med egne solceller.
 • Ulempen med solcellepanel er at det er en stor investering, og et anlegg koster fort flere hundre tusen kroner. Her finnes det alternative løsninger som sol-lån og leasing-avtaler.
 • Les mer om hvordan SINTEF jobber med solenergi.

Størrelse på anlegg har betydning

 • Store solcelleanlegg er vesentlig billigere per produserte kilowattime enn små anlegg, så tilgjengelig areal på tak/fasade er viktig å vurdere.
 • Samtidig er det mer lønnsomt med produksjon som sammenfaller med forbruk fordi da unngår man skatt/avgifter og deler av nettleien. Hvis målet er å maksimere lønnsomheten bør derfor ikke anlegget overdimensjoneres.
 • Når en norsk strømkunde installerer egne solceller, vil det lønne seg for kunden å bruke all strømmen fra solcellene selv. Det er fordi solcelleproduksjonen trekkes fra forbruket til kunden, og kunden sparer på alle tre delene av strømregninga. Les mer om hvordan solceller kan bidra til lavere nettleie og hvorfor det lønner seg å bruke strømmen fra solcellene selv. 
 • For å sørge for at forbruk sammenfaller med produksjon kan man forsøke å tilpasse noe av forbruket, for eksempel lade elbil og vaske klær når sola skinner. Husk at husholdninger bruker mest strøm til oppvarming. Batterier kan også flytte solproduksjonen til timer når den trengs og dermed øke lønnsomheten til et stort solcelleanlegg.

Plassering av solcellepanel

 • Solcellepanel som peker mot sør produserer generelt mest strøm per år, og det er derfor ofte anbefalt å legge solcellene på sørvendte tak eller fasader. Likevel kan det være aktuelt med øst- og vestvendte fasader/tak fordi disse solcellene produserer godt når strømforbruket er generelt høyere.
 • Potensialet for solceller avhenger av hvor du er i Norge, og det er generelt bedre produksjon i Oslo enn i Tromsø. Lokale skyggeforhold og værfaktorer påvirker også produksjon: Solceller produserer bedre når det er kaldt, og en god regnskyll på jevn basis gir økt produksjon fordi støv og partikler vaskes bort. Snødekke vil redusere produksjon, noe som gir økt relevans å installere sol på fasade og yttervegg.

Les også:

16 kommentarer på “Solcellepanel på taket – er det lønnsomt?

 1. Pingback: Spør en energiforsker: Bør jeg kjøpe varmepumpe? Vil det lønne seg? - #SINTEFblogg

 2. Avatar photo
  oddvar mikalsen

  «Derfor er en av de viktigste faktorene som påvirker lønnsomheten til solcellepanel markedsprisen på strøm.»
  Der jeg bor, er solen borte i 4 md, og det er på den kaldeste tiden. Ellers bor jeg på vestlandet hvor det er mer vanlig med skyer enn klar himmel.

  Vil tippe at mitt regnskap slår veldig dårlig ut. Det er masse vind her, så vindmøller til privat bruk kan muligens lønne seg for meg.

 3. Avatar photo
  Stian Backe

  Hei Oddvar! Det er rett som du skriver at potensialet fra lokale energikilder er vel så kritisk for lønnsomhet, men både kulde og regn gir bedre solproduksjon når sola skinner.

  Småskala vindkraft har foreløpig større kostnader enn solceller, men det kan også være lønnsomt i noen tilfeller. I 2017 publiserte Nasjonalt Vindenergisenter en fin oversikt over «Muligheter for småskala vindenergi i Møre og Romsdal»: https://nves.no/site/wp-content/uploads/2019/07/Sm%C3%A5skala-vindkraft-i-M%C3%B8re-og-Romsdal.pdf

  (se for eksempel avsnittet «Økonomisk konkurransekraft» i lenken for en generell lønnsomhetsvurdering av småskala vindkraft).

 4. Pingback: Hvordan kan du bruke stasjonære batterier med eller uten solcellepanel? - #SINTEFblogg

 5. Pingback: Er vedfyring lønnsomt? Hvordan fyrer man best? [Med video] - #SINTEFblogg

 6. Avatar photo
  Oddvin Hansen

  Selvsagt er markedsprisen viktig for hvor god investeringen solceller er. Jeg mener at antall år det tar å nedbetale investeringen, ikke er så viktig. For meg var det ROI av idet investerte beløpet. I årene 2018-2022 så er gjennomsnittet for min investering nærmere 7%, altså klart høyere enn om pengene stod i banken.
  Godt for miljøet – godt for lommeboka😊

 7. Pingback: Slik kan du redusere din strømregning - #SINTEFblogg

 8. Pingback: Data fra HAN-porten på smarte strømmålere (AMS) kan gi deg verdifull informasjon - #SINTEFblogg

 9. Pingback: Slik velger du riktig vedovn til din bolig - #SINTEFblogg

 10. Avatar photo
  Stig Tore Thorsen

  Jeg skjønner ikke hvordan man kan ta utgangspunkt i installert effekt når man skal regne ut lønnsomheten? Produsert effekt / avgitt effekt er mer riktig å bruke, og den er garantert lavere enn installert effekt. Spørsmålet er hvor mye lavere, finnes det noen tall på det?

  • Avatar photo
   Stian Backe

   Hei Stig Tore, takk for kommentar! Enig i at installert effekt (kWp) sier lite om faktisk produksjon (kWh/år). Hva som blir den produserte effekten til enhver tid avhenger av lokasjon, type solcelle, vinkel på solceller, sesong, tid på døgnet, skydekke, osv. Norske anlegg vil typisk produsere 650-1000 kWh i året per installerte effekt (kWp). For et mer nøyaktig estimat kan jeg anbefale søkemotoren til Otovo (https://www.otovo.no/). Dette verktøyet er gratis og uforpliktende. Her kan du legge inn en norsk adresse og få estimert omtrentlig årlig produksjon dersom det legges solceller på taket på den oppgitte adressen.

  • Avatar photo
   Stian Backe

   Et annet gratis verktøy for å estimere solproduksjon er PVGIS: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/. Dette verktøyet er utviklet av EU-kommisjonen og gir mer detaljer om hvor mye produksjon som kan forventes per måned.

 11. Avatar photo
  Knut Deinboll

  Du skriver «Samtidig er det mer lønnsomt med produksjon som sammenfaller med forbruk fordi da unngår man skatt/avgifter og deler av nettleien. Hvis målet er å maksimere lønnsomheten bør derfor ikke anlegget overdimensjoneres.»

  De som har solcelle-anlegg under 255 kilowatt er fritatt for skatteplikt. Det betyr at eiere av eneboliger og rekkehus med solceller på taket, ikke blir berørt av sol-skatten. Det er større borettslag, boligselskaper, sykehus og store, private boligutleiere med større solcelle-anlegg, som nå må betale solskatt.

 12. Avatar photo
  Stian Backe

  Hei Knut, takk for kommentar! Om man unngår skatt/avgifter og deler av nettleien kommer an på hvordan produksjonen avregnes. Solcelle-eiere som plasserer solcellen bak sitt tilknytningspunkt vil ha tillatelse til å gjøre en netto avregning på produksjon og forbruk. Da vil det forbruket som sammenfaller med produksjon «slettes» fra strømregningen, og man unngår å betale både strømpris, skatt/avgifter, og deler av nettleien på dette forbruket. Dersom det er flere strømkunder på en eiendom med solceller vil det også være flere tilknytningspunkt. Derfor kan ikke flere strømkunder som sammen har ønske om å utnytte egen produksjon nyte av de samme fordelene som enkeltkunder. Dette handler altså først og fremst om antall kunder som vil bruke strømmen fra solcellene, ikke størrelse på anlegget (selv om det er egne regler for størrelse også).

  Det har nylig vært et forslag på høring for å endre dette slik at solcelle-eiere får rett til å dele sin produksjon med de øvrige kundene på samme kommune, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer. Her er den foreslåtte grensen på størrelsen på anlegget 500 kW. Les mer om forslaget og høringsuttalelsene i denne saken:

  https://www.europower.no/solenergi/mange-vil-dele-solstrom-med-naboen-rme-sier-nei/2-1-1362128

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *