#Energi CO2-håndtering

Fullskala CO2-håndtering i Norge – derfor bør det skje nå

CO2-håndtering – CO2 retur – CO2 fangst – transport og lagring = CCS. Kjært barn har mange navn, men en ting er sikkert: Skal vi nå klimamålene i Parisavtalen er vi helt avhengig av å fange og fjerne CO2 og lagre den trygt under bakken. Det er både det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC) helt tydelige på.

Innen 2060 må 14% av utslippskutt komme fra CCS CO2 lagring

I IPCCs 5. hovedrapport spiller CCS en avgjørende rolle i 95% av scenariene hvor global oppvarmingen ble begrenset til under 2 grader. Om man skal begrense den globale oppvarmingen til 2 grader uten CCS vil kostnaden bli opp mot 140 % høyere. Om det i det hele tatt er mulig, ifølge klimapanelet.

Norge har mulighet til å lagre enorme mengder CO2 . Nå i høst skal den norske regjeringen beslutte om vi skal investere i infrastruktur som muliggjør fullskala CO2-håndtering med lagring i Nordsjøen. Noen mener det er for dyrt, andre mener vi ikke har råd til å la være. Noen er også redd for at å lagre karbondioksid under bakken ikke er trygt, andre sier vi må sende gassen tilbake dit den kommer fra.

For å vise hva forskningen sier har jeg samlet fem saker fra de siste par årene. Basert på ledende internasjonal forskning oppsummerer de hva det kan bety både for klima og for norsk industri og arbeidsplasser om vi velger å sats på CCS. Og hvor store konsekvensene kan bli om vi lar være.

Vil du holde deg oppdatert på de siste CCS-nyhetene fra SINTEF? Meld deg på nyhetsbrevet til NCCS (Norwegian CCS Research Centre).

Hva gjør vi med klimakrisen etter koronakrisen?

Klimakrisen er ikke over selv om den har havnet i skyggen av koronaen. I etterkoronatiden må vi gjøre som i etterkrigstiden: bygge landet. I 2020 må vi bygge et land og et næringsliv som er rustet for fremtidens klimavirkelighet. For klimakrisen er ikke over selv om den havnet i skyggen av koronaen.

I statsbudsjettet for 2021 skal det bestemmes om Norge skal satse på et fullskala CO2 -hånteringsprosjekt. Regjeringen har dermed tidenes sjanse til å hjelpe verden i gang med utslippsfri produksjon av sement og stål, avfallsenergi og nullutslippsbrenselet hydrogen.

Les hele saken: https://blog.sintef.com/sintefenergy/ccs/amid-the-covid-19-crisis-the-climate-crisis-cant-be-forgotten/

Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved fullskala CO2-håndtering i Norge

En Europeisk industri for CO2-håndtering kan gi opp mot 40 000 arbeidsplasser i 2030

Dersom Norge satser på et fullskapaprosjekt, vil det alene kunne gi opp mot 5000 årsverk direkte knyttet til prosjektet. Totalt sett vil en satsing på fullskala CO2-håndtering i Norge:

  • Styrke konkurransekraften til mellom 80 000 og 90.000 arbeidsplasser i Norge innen prosessindustrien, naturgassvirksomhet og sjøfart.
  • Gi mellom 30 000 og 40.000 nye arbeidsplasser i Norge, knyttet til markedet for CO2-håndtering i Norge og Europa, og til produksjon av hydrogen fra naturgass.
  • Summen av nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Norge knyttet til disse næringene vil kunne være 70 000 i 2050.
  • Om vi inkludere indirekte sysselsatte inn mot disse næringene, vil summen av direkte og indirekte sysselsatte som en slik satsing bærer være mellom 160 000 og 200.000 arbeidsplasser.

Les hele saken: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/ccs-n/industrielle-muligheter-arbeidsplasser-storskala-co2-handtering-norge/

Norsk naturgass møter konkurranse fra alle kanter

Europa er verdens største importør av energi og de kommer til å kjøpe store mengder hydrogen i årene som kommer. Norge kan gjøre om naturgass til ren hydrogen om vi fanger og lagrer CO2 -en. Hydrogen er fremtidens salgbare flytende energi, men mangler en tydelig norsk strategi, og noen viktige beslutninger. Aller mest mangler det å innse at naturgassen kan bli usalgbar hvis Norge sover i timen nå.

Les hele saken: https://www.dn.no/innlegg/norsk-naturgass-moter-konkurranse-fra-alle-kanter/2-1-846652

CO2-håndtering kommer: Det er ikke dyrt med klimatiltak i dag.

Om noen år vil vi forkaste løsninger som bidrar til mer CO2 i atmosfæren. Det vil rett og slett ikke være mulig for bedrifter å konkurrere i markedet med produkter, kraft og prosesser som gir CO2 -utslipp. Eller hvis vi snur på det; hvorfor i alle dager skal vi velge å tilby gårsdagens løsninger hvis vi kan konkurrere like godt med utslippsfrie løsninger? Løsninger som sikrer jobber, gir mening og som gjør at også vi kan gjenvinne ungdommens tillit og la dem beholde framtidstroen?

Les hele saken: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/det-store-skiftet-ikke-dyrt-klimatiltak/#comments

Derfor er CO2-lagring sikkert

CO2-håndtering: Det er veldig usansynlig at CO2 lekker.

At CCS er gjennomførbart er det liten tvil om. Men, mange er usikre på om CO2 som lagres under bakken, blir under bakken. Derfor har vi samlet fakta fra forskningen vår som svarer på hvordan CO2 -lagring fungerer og hvorfor det er helt trygt.

Les hele saken: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/ccs-n/derfor-er-co2-lagring-sikkert/

 

Vil du holde deg oppdatert på de siste CCS-nyhetene fra SINTEF? Meld deg på nyhetsbrevet til NCCS (Norwegian CCS Research Centre).

1 kommentar på “Fullskala CO2-håndtering i Norge – derfor bør det skje nå

  1. Pingback: Slik fjerner CCS på avfallsforbrenning CO2 fra atmosfæren - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *