#Energi

Disse møter du fra SINTEF Energi på Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratifestival med over 1000 arrangementer og 200 stands, som arrangeres i Arendal i august hvert år.

SINTEF har en viktig rolle i å bidra til at forskningsresultatene  gjøres tilgjengelig av ikke-spesialister, og vi skal bidra med forskningsbasert kunnskap til samfunnsdebatten. Derfor deltar flere av våre forskere på Arendalsuka i år.

Vil du komme i kontakt med SINTEF Energi under Arendalsuka? Kontakt Kommunikasjonssjef Anne Steenstrup-Duch.

Stefania Gardarsdottir er forskningsleder i SINTEF Energi og leder også det nasjonale forskningssenteret på lavutslipp på sokkelen: LowEmission. Hun er også med i ledelsen av det nye forskningssenteret for hydrogen, HYDROGENi.  Stefania har erfaring fra prosjekter som omhandler CO2-fangst og lagring, utvikling av lavutslippsløsninger for plattformer og hydrogenens rolle i de-karboniseringen av dagens energisystem.

Stefania Gardarsdottir

Gerd Hovin Kjølle er sjefforsker ved SINTEF Energi innen fagområdet forsyningssikkerhet for elektrisitet. Hun er direktør for CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution. CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert i 2016, der målet er å bidra til en kostnadseffektiv realisering av et fleksibelt og robust elektrisk distribusjonsnett. Kjølle ble i 2020 (som første kvinne) tildelt Norges Tekniske Vitenskapsakademis ærespris for hennes bidrag til samfunnssikkerhet, innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet.

Gerd Kjølle

Eirill Bachmann Mehammer er forsker i SINTEF Energi med ekspertise på elektrifisering av transport til lands, til vanns og i lufta med. Hun leder store forskningsprosjekt på områder som ZeroKyst og ElMar, som handler om elektriske båter og lading og havneinfrastruktur for elektriske båter. Eirill formidler hvorfor vi har behov for elektrifisering, hvilke løsninger som er aktuelle og hvordan det kan gjøres i ulike deler av transportsektoren.

Eirill Bachmann Mehammer

Mona Mølnvik er forskningssjef i SINTEF Energi og er ekspert på karbonfangst og -lagring. Fordi vi fremdeles har behov fossile brensler til kraftproduksjon, transport og som innsatsfaktor i industrien, vil vi måtte håndtere CO2-utslipp i mange år fremover. Karbonfangst og -lagring vil altså være en nøkkelteknologi i overgangen til fornybarsamfunnet. Mona Mølnvik ble utnevnt til en av årets fremste tech-kvinner.

Mona Mølnvik

Petter Nekså er sjefforsker på avdeling gassteknologi. Han har lang forskererfaring innen blant annet kjølesystemer og varmepumper, hydrogen, CCS. Han er en ledende forsker bruk av CO2  som kjølemedium, som globalt kan bidra til store utslippskutt av klimagasser.

Les mer om denne forskningen: Historien om CO2 som kjølemedium

Petter Nekså

Nils Røkke er direktør for bærekraft i SINTEF og leder den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance (EERA) og har ledet flere norske og internasjonale prosjekt innen karbonfangst og -lagring (CCS). Røkke leder også det nye forskningsenteret for bruk og produksjon av hydrogen: HYDROGENi. Røkke deltar ofte i debatter om hvordan energiforskning kan bidra til å bygge industri og skape arbeidsplasser samtidig som vi kutter utslipp.

Nils Røkke, Direktør bærekraft, SINTEF
Nils Røkke, Direktør bærekraft, SINTEF

Petter Røkke er forskningssjef i SINTEF Energi. Han leder også det nasjonale forskningssenteret for energieffektiv industri: HighEFF. Han er opptatt av at energieffektivisering er det minst kontroversielle valget vi kan ta, og alle er enige at det er en god idé, men kanskje derfor nesten ingen snakker om det?

Petter Røkke

Petter Støa er forskningsdirektør i SINTEF Energi. Han har bakgrunn i energisystemanalyse med fokus på driftsikkerhet og energimarkeder, og har gått gradene fra forsker og forskningssjef til forskningsdirektør med fokus på FOU-strategi inn mot den norske og europeiske energitransisjonen.  Han har deltatt aktiv i utforming av norsk og europeisk forskningsstrategi gjennom deltagelse i styrer i RENERGI, EnergiX, Energi21 og co-leder Policy arbeidsgruppa i European Energy Research Alliance (EERA). De siste årene har han bidratt med å løfte fram norsk næringslivs rolle og potensiale inn mot EUs ambisiøse grønne skifte. Han dro i gang SINTEFs Brusselkontor i perioden 2015-17.

Petter Støa

John Olav Tande er sjefforsker i SINTEF Energi og leder FME Northwind. Han er Norges ledende ekspert på havvindforskning, er en mye brukt kilde i media og er en etterspurt foredragsholder på internasjonale konferanser. John Olav kobler sin tekniske ekspertise med perspektiver fra politikk og samfunn. Han kjemper for å realisere potensialet fra havvind slik at Norge og verden kan klare energitransisjonen vi står foran.

John Olav Tande, sjefforsker SINTEF Energi
John Olav Tande

Fride Vullum-Bruer er seniorforsker ved SINTEF Energi og ekspert på verdikjeden for batterier. Fride formidler fordeler og utfordringer ved produksjonsmetoder og bruk av ulik batteriteknologi. Fride har tatt til orde for at vi kan mer enn halvere CO2-fotavtrykket fra batteriproduksjon ved å produsere batterier med norsk fornybar energi.

Fride Vullum Bruer

 

 

0 kommentarer på “Disse møter du fra SINTEF Energi på Arendalsuka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *