Stikkord: HYDROGENi

#Energi

Hydrogen i vår tid

Tiden er ikke inne for å så tvil om hydrogenets fortrinn og industrielle muligheter, det er faktisk nå det gjelder.