#Hav

Autonome skip fjerner 40 000 lastebiler fra veien

Gjennom gatene i Porsgrunn kjøres det årlig 40 000 dieseldrevne lastebiler som frakter gjødsel fra Yaras produksjonsanlegg. Om få år vil alle disse lastene flyttes over på det autonome, batteridrevne containerskipet Yara Birkeland. Det er gode nyheter for lokal støy- og luftforurensning. Men den virkelig store gevinsten får vi når slike autonome skip blir masseprodusert og kan bidra til å redusere klimapåvirkningen globalt.

I SINTEF er autonom skipstransport et viktig forskningsområde. 

Yara Birkeland er verdens første autonome, batteridrevne containerskip.

Autonome skip vil gi helt nye forretningsmuligheter for verft, utstyrsindustri og redere. De er mindre kostbare i drift, de krever høyteknologisk kompetanse og nye samarbeidsformer mellom aktørene. Dette gir den norske maritime klyngen en enestående mulighet til å ta en internasjonal ledende rolle i utvikling og kommersialisering av disse ideene.

Autonome skip blir et viktig bidrag til å bygge fremtidens utslippsfrie transportsystemer: Elektrisk drift, helt stillegående, uten støy og støv fra vei og med mye bedre utnyttelse av kapasiteten på sjøen som transportåre.

Å bygge autonome skip krever unik kompetanse

SINTEF har en teknologisk bredde som gjør at vi i praksis jobber med de fleste fagområdene som angår slike skip. SINTEF Digital arbeider med sensorsystemer, kommunikasjon og styring. SINTEF Teknologi og Samfunn er interessert i transportsystemene, logistikk og sikkerhet. SINTEF Ocean jobber med skips og systemdesign, inkludert kobling til støttesystemer på land. Sammen har vi en unik kompetanse på de sammensatte systemløsningene som autonom skipstransport krever.

SINTEF Ocean tester skipenes motstand, fremdrift, sjøegenskaper i møtende og følgende sjø i vår slepetank

Norsk satsing kan gi global revolusjon

Yara Birkeland er et godt eksempel på den revolusjonen som autonome skip kan bringe i transportsektoren. Det er Yara selv som har tatt initiativet til å bygge skipet. Yara Birkeland går inn i en helt integrert og automatisert transportkjede fra fabrikk til internasjonale linjeskip. Dette er den typen nye løsninger vi snart får se flere av. Foreløpig går utviklingen raskest på mindre skip med batteridrift. For eksempel fartøy som kan frakte gods som i dag blir sendt med lastebiltransport.

I tillegg er det selvsagt at løsningene blir billigere eller i alle fall ikke dyrere enn med bil. Imidlertid ser vi også interesse for autonome og automatiske skip på lengre distanser, men der holdes foreløpig kortene tett til brystet.

0 kommentarer på “Autonome skip fjerner 40 000 lastebiler fra veien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *