#Energi Energisystemer

FME CINELDI Workshop – Interaction DSO/TSO, Microgrids og Flexible resources in the power system

44 personer fra partnere i CINELDI deltok på en faglig workshop for arbeidspakkene 3, 4 og 5. Workshopen ble gjennomført i NTNU sine lokaler på Gløshaugen (bl.a. Rådsrommet), inkludert en omvisning i SmartGrid-laben.

Målsettingen med workshopen var å etablere samspill mellom brukerpartnere og forskning for de aktuelle arbeidspakkene (WP) med fokus på fremtidige løsninger i 2030-2040. Hvilke utfordringer vil man møte fremover, hvilke teknologier vil løse utfordringene og hvordan kan man få teknologiene tatt i bruk? Diskusjoner og innspill på workshopen vil gi innspill til retning på forskningsaktivitetene.

Del 1 – Fellessesjon

Workshopen ble innledet med at hver WP-leder presenterte de aktuelle arbeidspakkene:

  • Interaksjon DSO/TSO – WP3 (Hanne Sæle, SINTEF)
  • Microgrid – WP4 (Ole-Morten Midtgård, NTNU
  • Fleksible ressurser i kraftsystemet – WP5 (Magnus Korpås, NTNU)
Ole Morten Midtgård presenterer WP4 Microgrids.
Ole Morten Midtgård presenterer WP4 Microgrids.

Dette ble etterfulgt av faglige presentasjoner fra brukerpartnere i CINELDI – både Knut Hornnes fra Statnett som presenterte fremtidens systemtjenester og Stig Simonsen fra Skagerak Energi Nett som presenterte tekniske, forretningsmessige og filosofiske utfordringer med microgrid, spesielt med fokus på Skagerak Energilab. I tillegg presenterte Tomas Moe Skjølsvold fra NTNU resultater fra forskning om kundeatferd og fleksibilitet.

Stig Simonsen presenterer Skagerak Energilab
Stig Simonsen presenterer Skagerak Energilab
Deltakere på workshop
Deltakere på workshop

Kjell Sand (NTNU) presenterte Smartgrid-laboratoriet, med påfølgende omvisning i lab. for de som ønsket det.

Kjell Sand presenterer Smartgrid-laben
Kjell Sand presenterer Smartgrid-laben

Del 2 – Parallellsesjoner innenfor hver arbeidspakke

Etter lunsj ble det gjennomført tre parallelle sesjoner – en for hver arbeidspakke. Det ble gjennomført gruppearbeid, med noen spørsmål som skulle besvares.

For «Interaksjon DSO/TSO» (WP3) ble det diskutert hvordan fleksible ressurser kan være til nytte for hele kraftsystemet (distribusjon og transmisjon) – både med utgangspunkt i systemtjenester og marked.

Gruppearbeid WP3
Gruppearbeid WP3

For «Microgrid» (WP4) ble det diskutert interesse i microgrid, hvor aktuelt er dette i Norge på kort og lang sikt, hvor relevant er internasjonalt arbeid på microgrids for CINELDI, eierskap/driftsansvar for microgrid, hvilken rolle microgrids vil ha i kraftnettet i 2030-40, rollen til nettselskap og andre for å sikre god forvaltning av microgrids, hvilke utfordringer man ser knyttet til vern i microgrids (sammenlignet med dagens vernløsninger) og hvordan microgrid kan avlaste, gi støtte eller tilby tjenester til resten av kraftsystemet.

For «Fleksible ressurser» (WP5) ble det diskutert interesse for fleksible ressurser, hvor aktuelt ulike tjenester for fleksibilitet og nye forretningsmodeller knyttet til fleksibilitet er i Norge (på kort og lang sikt), hvilke driftssituasjoner det er aktuelt å utnytte fleksibilitet for nettselskap til, hvilken rolle ulike ressurser vil ha i kraftnettet i 2030-40, rollen til nettselskap og andre partnere for å forvalte fleksibilitet og hvordan fleksible ressurser kan avlaste, gi støtte eller tilby tjenester til resten av kraftsystemet.

Del 3 – Fellessesjon

I slutten av dagen møttes alle på Rådsrommet igjen, og resultatene fra de ulike gruppearbeidene ble presentert og oppsummert. Resultatene fra workshopen vil bli bearbeidet og tatt med videre i de ulike arbeidspakkene.

0 kommentarer på “FME CINELDI Workshop – Interaction DSO/TSO, Microgrids og Flexible resources in the power system

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *