#Energi Havvind

EERA DeepWind: Spennende tider for havvind i Norge og Europa

Vi lever i en spennende tid for havvind. Dette kom tydelig fram gjennom både kvalitet og mengde presentasjoner under EERA DeepWind-konferansen for 2022. Konferansen ble arrangert av 19.-21. januar av SINTEF, NTNU og European Energy Research Alliance (EERA).  

Havvindparker er et avgjørende tiltak for å nå klimamålene, og de kan etableres slik at de tar hensyn til både natur og andre havnæringer. De vil bidra til ren energi, grønne jobber og øvrig velstand. For å komme dit, er forskning og innovasjon sentrale suksessfaktorer. Derfor er vi svært entusiastiske over å ha etablert forskningssenteret NorthWind, som skal adressere hovedutfordringene knyttet til vindkraft. 

«Havvind står høyt på regjeringens agenda» sa Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i sin åpningstale under DeepWind-konferansen. Hun understreket viktigheten av forskning og innovasjon når det kommer til å løse tekniske utfordringer, redusere kostnader og begrense miljøpåvirkningene knyttet til utviklingen av vindkraft.  

I sin hovedtale adresserte Peter Eecen, som er koordinator for EERA samarbeidsprosjekt på vindkraft, behovet for å etablere to fyrtårnprosjekt i EU: Storskala integrasjon av havvind, og Flytende vind. Målet med disse prosjektene vil være å adressere vitenskapelige og tekniske utfordringer for offshore havvind, slik at EU kan nå sitt mål om en havvindskapasitet på 300 gigawatt innen 2050. 

Programmet inkluderte presentasjoner fra fagspesialister som adresserte disse temaene: 

  • Nye turbiner og generator teknologi 
  • Nettilkobling, systemintegrasjon og energilager 
  • Metrologi til havs 
  • Drift og vedlikehold 
  • Installasjon, understell og materialer 
  • Styringssystemer for vindparker 
  • Optimalisering havvindparker 
  • Eksperimentell testing og validering 
  • Bærekraftig energiutvikling 

Konferansen hadde også en prestisjetung liste med hovedtalere, deriblant: 

Marte Mjøs Persen Marte Mjøs Persen, Olje- og energiminister 
Adrian Timbus, Visepresident for portefølje og strategisk markedsføring, ABB 
Lena Kitzing Lena Kitzing, Førsteamanuensis og leder for samfunn, marked og politikk, DTU Wind Energy 
Peter Eecen Peter Eecen, Koordinator, EERA JP Wind and FoU-leder, TNO 
Geir Olav Berg Geir Olav Berg, CTO og SVP-ingeniør, Aker Offshore Wind 
Amy Robertson Amy Robertson, gruppeleder for havvind ved NREL 
Young Ho Lee Young-Ho LEE, Professor, Korea Maritime & Ocean University 
Jon Dugstad Jon Dugstad, Direktør for vind og solkraft, Norwep 
Hanne Wiggum Hanne Wigum, Leder for havvindteknologi, Equinor 
Matthjis Soede Matthijs Soede, Dr. Ir., Senior Policy Officer, EU-kommisjonen 
Yongqian Liu Yongqian LIU, Professor, Renewable Energy School, North China Electric Power University 
Arvid Nesse Arvid Nesse, Leder Marine Energy Test Centre (Metcentre) 
Trond Kvamsdal Trond Kvamsdal, Professor, Institutt for matematiske fag, NTNU 
John Olav Tande John Olav Tande, Sjefsforsker i SINTEF og direktør for forskningssenteret NorthWind 

 

Det ble holdt omtrent 150 presentasjoner i løpet av konferansen. Alle presentasjonene er tilgjengelige på nett, både i form av videoopptak og pdf-fil, for alle registrerte konferansedeltagere. Artiklene fra konferansen fagfellevurderes nå for publisering i Journal of Physics: Conference series. Disse forventes å være tilgjengelige digitalt innen høsten 2022. 

EERA DeepWind-konferansen ble avsluttet med prisutdeling: 

Best poster awards

Prisen for beste akademiske arbeid ble gitt til Lars Ø. Bentsen fra Universitet i Oslo, for hans utmerkede arbeid med prosjektet «Probabilistic Wind Park Power Prediction using Bayesian Deep Learning and Generative Adversarial Networks», 

Prisen for beste formidling ble gitt til Michael Stamm fra BAM Germany. Han mottok prisen for sin forskningsplakat «Towards automated passive thermography of wind turbine blades». 

Datoen for neste års konferanse, som etter planen avholdes fysisk i Trondheim, er allerede satt til 18. – 20. Januar 2023. 

0 kommentarer på “EERA DeepWind: Spennende tider for havvind i Norge og Europa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *