Vannkraft

Elvesjekk

Alle vassdrag i Norge skal kartlegges, målet er å gi best mulig vilkår for liv i elvene.

For at vi skal ha levende elver må vi vite hva som er i elva og hvordan det fungerer sammen.

Atle Harby og Håkon Sundt fra SINTEF har sammen med NINA, NTNU, NIVA og UNI Research, på oppdrag fra Miljødirektoratet, vært i Surna for å sjekke forholdene i elva. Dette er et spin-off prosjekt fra CEDREN.

De kartlegger elvemiljøet både ved karakterisering av elvestrekninger og undersøkelser av kart og nå sjekker de disse resultatene ved å rett og slett dukke ned i elva.

Håkon Sundt leter etter hulrom i elvebunnen.
Håkon Sundt leter etter hulrom i elvebunnen.

Egenutviklet måleutstyr som rør, baljer og bøtter i tillegg til mer teknisk avansert utstyr ble brukt for å lete etter hjemmesteder for ungfisk på bunnen og hvor fort vannet strømmer, begge deler er svært viktig for livet i elva.

Viktige parametere i disse undersøkelsene er vannhastighet, vanndybde, størrelse på stein langs bunnen i elva og hvordan forholdene er utenfor elvestrengen. Alle disse parameterne sier noe om tilstanden til elva. Forhold utenfor selve elvestrengen som f.eks. jordbruk, vannkraftproduksjon og annen bruk påvirker tilstanden i elva på en eller annen måte. Og i selve elvestrengen vil disse parameterne kunne påvirke den økologiske tilstanden, altså hvordan elven er egnet for arter som f.eks. laks.

Atle Harby i ferd med å måle vannhastighet.
Atle Harby i ferd med å måle vannhastighet.

Målet med turen i elva er å finne en målemetode som kan benyttes for alle typer elver i hele landet, slik at myndighetene og forvaltningen kan finne ut hvilken økologisk status det er i det enkelte vassdrag. Den økologiske statusen vil så være utgangspunktet for avgjørelser om det skal utføres tiltak for å forbedre tilstanden i elvene, i henhold til EUs vanndirektiv som Norge nå innfører.

Kilde: NRK Møre og Romsdal onsdag 2. november 2016

0 kommentarer på “Elvesjekk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *