Stikkord: NINA

Atle Harby i ferd med å måle vannhastighet.
Vannkraft

Elvesjekk

Alle vassdrag i Norge skal kartlegges, målet er å gi best mulig vilkår for liv i elvene. For at vi skal ha levende…