#Energi Energisystemer Smartgrids

CINELDI-dagen 2023: Strømnettets utfordringer – og løsninger

I slutten av november deltok rundt 100 personer på årets åpne CINELDI-dag. I fjor åpnet vi opp denne fagdagen for aktører som ikke er partnere i senteret, og det har vært vellykket. Skal vi få til gode løsninger som setter strømnettet i stand til å håndtere alle endringene som kommer, må forskere, nettbransjen og teknologileverandører dele sin kunnskap og samarbeide godt.

CINELDI har partnere fra forskningsinstitusjoner, nettselskap, systemoperatør, teknologiutviklere, markedsoperatør, medlemsorganisasjoner og myndigheter.

Sol og spenningsutfordringer

Vi startet dagen med å belyse noen av de store utfordringene kraftnettet står overfor, både nå og i tiden som kommer. Line Nyegaard fortalte om hvordan de i Elvia jobber med å integrere solkraft i sitt nett. En kontrollert utbygging av solkraft vil kunne øke mengden solkraft i distribusjonsnettet, viser beregninger som er gjort i FINE-prosjektet. Sigurd Bjarghov, forsker i SINTEF Energi presenterte disse resultatene.

Kan en kontrollert utbygging av solceller gi plass til mer solkraft i strømnettet?

SIgurd BJarghov og Marit Serianna S. Hjerpeseth
Sigurd Bjarghov (SINTEF Energi og FINE-prosjektet) og Marit Serianna S. Hjerpeseth (NVE-RME) snakket begge om solkraft.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME-NVE) har den siste tiden jobbet med tiltak for å løse problematikken med hvordan store mengder solkraft kan integreres i strømnettet. I disse dager overleverer de et forslag til Olje- og energidepartementet (OED). Det blir spennende å se hva de foreslår og hvordan disse forslagene blir møtt av politikere, bransjen og befolkningen.

Bendik Nybakk Torsæter presenterer

Elektrifisering av transport

En annen stor utfordring for kraftnettet er den økende mengden elektrisk transport som trenger strøm til lading. Med flere elektriske kjøretøy, også innenfor tungtransport, er det behov for flere hurtigladere langs veiene – hvordan skal disse bygges ut på en fornuftig måte? SINTEF- og NTNU-forskere fra FuChar-prosjektet presenterte noen av sine funn. Bendik Nybakk Torsæter påpekte at det finnes mye kunnskap både om transportsystemet og kraftsystemet – og at disse to separate systemene nå knyttes tettere sammen gjennom ladeinfrastrukturen. Han og kollegene i FuChar påpekte også at hurtigladestasjoner, som har mye avansert teknologi, kan være en fremtidig ressurs for strømnettet og ikke kun en belastning.

Sal med mange folk
Iver Bakken Sperstad presenterte FORSELs arbeid for en fullsatt sal.

Hva kan gjøres for raskere nettilknytning?

Hva kan så CINELDI bidra med for å løse disse, og andre, utfordringer? Iver Bakken Sperstad, forsker i SINTEF Energi, fortalte om arbeidet i FORSEL – et spin-off-prosjekt fra CINELDI som jobber med å ta i bruk forskningsresultater fra noen av pilotprosjektene våre. FORSEL går i dybden på nettselskapenes vurderinger av hva som er driftsmessig forsvarlig når det gjelder behandling av tilknytningsforespørsler. Her stiller de også spørsmål med om nettselskapene kan ta større risiko enn dagens praksis med N-1-prinsippet.

Susanne Sandell presenterer
Susanne Sandell snakket om nettplanlegging under usikkerhet

Susanne Sandell, forsker og WP-leder i CINELDI, fortalte om en scenariobasert metodikk for nettplanlegging, som tar hensyn til stor usikkerhet i lastøkingen. Det nye verktøyet gir ikke en løsning og en ferdig strategi for nettutvikling, men den beregner fordeler og ulemper og gir flere ulike forslag slik at man kan vurdere om en linje skal forsterkes, eller velge aktive tiltak i påvente av forsterking. Verktøyet er testet både i CINELDIs referansenett og i et ekte regionalnett.

Hvordan kan nettplanleggingen ta hensyn til lokale energisamfunn?

Behovet for fleksibilitet øker og det er avgjørende å ha fleksibilitet i systemet, slo Bjørn Bakken i Statnett fast i sitt innlegg. Han fremhevet at det er nødvendig å ha et helhetlig perspektiv på dette for å utløse nok fleksibilitet – og da trengs gode virkemidler, roller og aktører som fungerer godt sammen.

Bjørn Bakken presenterer
Bjørn Bakken i Statnett sa at fleksibilitet er viktig i et kraftsystem som er i stor omlegging

 

0 kommentarer på “CINELDI-dagen 2023: Strømnettets utfordringer – og løsninger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *