Kan en kontrollert utbygging av solceller gi plass til mer solkraft i strømnettet?

Mer kunnskap om hvordan solkraft påvirker strømnettet er nødvendig slik at solkraftutbyggingnen kan skje på en effektiv og samfunnsnyttig måte.