#Digital #Energi Energisystemer

Smartere og sikker nettdrift – hvordan skal vi få til dette?

CINELDI WP2 «Smart Grid Operation» hadde workshop 5.juni i Trondheim. Følgende temaer ble presentert og diskutert: maskinlæring, selvhelende nett, sikkerhetsaspekter og mulighetene for co-simulering i National Smart Grid Laboratory.

CINELDI WP2 workshop kort oppsummert

Potensialet for maskinlæring innen kraftbransjen er stort, men metode må velges med omhu. Datasettene er ikke alltid store nok til å få trenet modellene nok. Bjørn Magnus Mathisen, SINTEF Digital, mente basert på et litteratursøk, at maskinlæring innen kraftbransjen ikke har testet ut nytten av eksterne kilder i stor nok grad. Hittil brukes kun målinger fra kraftnettet.

Ida Bakke fra Skagerak fortalte om nytte og utviklingspotensialet for selvhelende nett i Sande. Fra nettsentralen sees store gevinster med økende automatisering av avbruddshåndtering i nettet. Mer data fra nettet gir operatørene større mulighetsrom i en feilsituasjon.

Martin Jaatun fra SINTEF Digital snakket om sikkerhetsaspekter knyttet til selvhelende nett og påpekte at sammenknytning av ulike IKT-systemer gir mulige innganger for ondsinnede angrep. De systemene som er i drift i dag er ikke bygget for sammenkobling.

Merkebu Degefa fra SINTEF Energi fortalte om muligheter og erfaringer knyttet til co-simulering i Smart Grid lab. Co-simulering er, kort fortalt, simulering av mer enn et domene i et system (for eksempel både kommunikasjon- og kraftsystemet) samtidig for å kunne studere effektene domenene har på hverandre, eksempelvis kommunikasjonsforsinkelser.

Merkebu Degefa, SINTEF Energi, redegjorde for mulighetene for co-simulering i lab. Bjørn Magnus Mathisen, Sintef Digital, snakket om maskinlæring anvendt i kraftbransjen, mens Ida Bakke, Skagerak Nett fortalte om selvhelende nett i Sande.
Merkebu Degefa, SINTEF Energi, redegjorde for mulighetene for co-simulering i lab. Bjørn Magnus Mathisen, Sintef Digital, snakket om maskinlæring anvendt i kraftbransjen, mens Ida Bakke, Skagerak Nett fortalte om selvhelende nett i Sande.

Hvordan skal vi få til smartere og sikker nettdrift i framtiden?

I to parallelle sesjoner ble smart nettdrift diskutert med hovedfokus på avbruddshåndtering, spenningsregulering og IKT-sikkerhet. Det store spørsmålet er: hvordan skal vi få til smartere og sikker nettdrift i framtiden? I CINELDI WP2 vil det jobbes videre med use case innenfor avbruddshåndtering og spenningsregulering. Her vil det fokuseres spesielt på hva AMS-målinger kan bidra med. IKT-sikkerhet og personvern vil også være i fokus i denne sammenhengen, og det vil jobbes videre med såkalte «misuse» case for hvordan digitalisering av nettdrift i verste fall kan gi nye sårbarheter og inngangsporter for angripere med ondsinnede hensikter.

Fornøyde workshopdeltagere!
Fornøyde workshopdeltagere!

1 kommentar på “Smartere og sikker nettdrift – hvordan skal vi få til dette?

  1. Pingback: CINELDI partnersamling: planlegging og asset management i fremtidens distribusjonsnett - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *