#Energi

SINTEF Energi/NTNU artikkel i prestisjetung samling

Institutt-PhD Ailo Aasen har sammen med meg (Veileder) og samarbeidspartner ved Universitetet i Leiden i Nederland, Edgar M. Blokhuis, fått en artikkel på trykk i toppjournalen ”Journal of Chemical Physics”.

Editors Choice

Artikkelen ble svært godt mottatt; så godt at den havnet i den prestisjetunge samlingen «Editors Choice». Editor Choice er en samling særlig betydningsfulle artikler som blir håndplukket av Editor i journalen hvert år, og blir gjort fritt tilgjengelig for en periode. Arbeidet har tidligere vakt oppsikt på internasjonale konferanser, hvor Ailo fikk prisen for beste poster på konferansen ”Thermodynamics” i 2017.

Om artikkelen

I artikkelen presenteres og forklares den grunnleggende teorien for hvordan overflatespenningen til dråper og bobler i blandinger avhenger av overflatekrumningen. Et konkret eksempel som diskuteres er en hydrokarbonblanding av heksan-heptan. For denne blandingen er rammeverket og teorien som blir presentert i stand til å beskrive overflatespenningen med 0.1% relativ nøyaktighet for dråper og bobler som er så små som 3 nanometer i radius.

Droplets up to 2 nanometers

Det viktigste anvendelsesområde for arbeidet kommer sannsynligvis til være å forbedre modeller for såkalte nukleeringsprosesser. Disse prosessene underligger koke og kondenseringsprosesser i varmevekslere, destillasjonskolonner og annet prosessutstyr hvor faseoverganger er sentrale.

Av særlig interesse for Ailos prosjekt er beskrivelsen av kokende kuldemedier som brukes for flytendegjøring av hydrogen. Overflatespenningen til nanoskopiske bobler av helium-neon er en nøkkelparameter for å bestemme hvor hurtig kuldemediet koker på kaldsiden i varmevekslerne som brukes for å kjøle ned hydrogenet. Arbeidet er også svært viktig for å kunne beskrive dynamiske hendelser under trykkavlastning eller uhell på gassledninger for transport av CO2-blandinger mer presist.

 

0 kommentarer på “SINTEF Energi/NTNU artikkel i prestisjetung samling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *