Europas store forsknings og innovasjons program Horisont 2020 trenger gode rådgivere for å bli bra. Et av verktøyene som EU kommisjonen benytter seg av for å få til dette er å invitere eksperter til å delta i formelle rådgivingsgrupper.

Jeg meldte min interesse for å delta – og etter nøye vurdering så kom jeg gjennom det trange nåløyet. Som eneste norske deltager har jeg nå i et drøyt år vært deltager i den såkalte Advisory Group for Energy (AGE).

EUEnergiblogg

I denne gruppen er vi 30 energieksperter fra hele Europa. Det er stor takhøyde – for vi har blant annet signert en erklæring hvor vi lover å ikke videreformidle hva som blir diskutert uoffisielt i disse møtene. Ganske interessant og artig, vil jeg si. Vi sier det som det er, liten grunn til å bekymre seg for ikke å være helt på høyden. På møtene deltar også sentrale personer fra EU kommisjonen, som er veldig interesserte i å høre våre synspunkter på saker de jobber med.

Før hvert møte får vi tilsendt en oppgave som vi skal jobbe med. Det kan for eksempel være å gi innspill på hva EU bør bruke sine forskningsmidler til innen Energi-området, og hva hvert enkelt land eller regioner bør betale for selv. Vi møtes en gang hvert kvartal, og gruppa er allerede blitt godt kjent og godt i gang med arbeidet.

Etter hvert møte legges det ut en offisiell anbefaling.

Nytt energisystem krever økt satsing

Et overordnet råd til kommisjonen er at Europa trenger en betydelig økning i satsingen på energiforskning:

  • Den nødvendige overgangen til et nytt energisystem krever et paradigmeskifte.
  • Det finnes ikke én, enkel løsning – men løsningen er sammensatt: Dette betyr at det fortsatt må legges opp til bredde i energiforskningen, blant annet med fokus på kostnadsforbedringer.
  • Europa trenger et velfungerende integrert energimarked.
  • Betydelig økt fokus bør rettes mot Europas energisystem som helhet.

Innbyggerne som «prosumers»

Innbyggere som tidligere ble regnet som forbrukere av energi er nå mer aktive, og enkelte produserer sågar energi. De er blitt døpt «prosumers» (consumer/professional) og er nå en integrert del av energisystemet. Dette må blitt tatt hensyn til i utviklingen av et nytt energimarked.

Europa mangler per i dag en sammenhengende og felles strategi for utviklingen av energiteknologier. Dette innebærer at det er vanskelig å definere et såkalt «no-regrets» scenario. Rådgivingsgruppen mener at forskningsmiljøene kan og bør bidra til å utvikle parallelt en god og robust energistrategi for forskning og politikk.

Norge har viktig rolle innen energi i Europa

Min vurdering er at Norge har en åpenbar viktig rolle å spille fremover. Det vil være viktigere enn noen gang å samle våre beste landslag innen utvalgte energiområder for å styrke norsk industri, skape arbeidsplasser – og svare på Europas utfordringer og muligheter.

I tillegg til å gi råd relevante for Horisont 2020, gir ekspertgruppen også råd som er relevante for generell EU strategi, inklusive den nye Energiunionen.

Forskningsrådet har gitt støtte til å informere nasjonalt om den delen av arbeidet i ekspertgruppen.

1 kommentar på “Gir råd om energipolitikk til EU kommisjonen

  1. Pingback: Møte med 'sjefen over alle sjefer' i EUs forskning - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *