#Energi Energieffektivisering

Energilagring er «det nye store»

Fremtiden handler ikke bare om hvordan vi skal lykkes med å produsere renest mulig energi, men også om mer effektiv energilagring.

«Energilagring kan bli det nye store» var et av de entusiastiske utsagnene vi fikk høre fra en av industripartnerne våre i FME HighEFF, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi i industrien. Frem til da var vi usikre på om dette var noe vi forskere hadde størst interesse av, eller om det faktisk var forankret hos industrien.

Som en del av HighEFF skal vi i løpet av de åtte neste årene forske på og utvikle nye metoder og systemer for lagring av overskuddsvarme i industrien, og hvordan denne best mulig kan utnyttes videre.

For å nå målene om å redusere klimagassutslipp, er det helt nødvendig å ta bedre vare på energien vi har produsert, og gjenbruke den mest mulig effektivt.

Rett ut av pipa

Hittil har lagring av elektrisitet vært i førersetet når det gjelder energilagring med batterier, hydrogen, pumpekraftverk, og flere andre teknologier som er mer eller mindre allment kjent.

Men hvorfor ikke gjøre det samme med varmen som produseres i fabrikker?

Det Internasjonale Energibyrået IEA anslår at 60 til 80 prosent av all energibruk i industrien går med til å produsere varme, og det meste av denne varmen går rett ut av pipa etter bruk.

Se på termisk lagring

Utfordringen ligger ofte i at overskuddsvarmen og varmebehovet ikke kommer på samme tid, samme sted eller med samme temperatur. Heldigvis foregår det mye forskning på dette området nå, og vi ønsker å se på hvordan de ulike teknologiene for termisk lagring kan brukes av industrien.

Som en første del av dette arbeidet har vi kartlagt de aktuelle teknologiene, funnet ut hvor langt de er kommet i utviklingen, og hva som gjenstår før de kan brukes industrielt.

Flere av disse teknologiene har allerede vært i bruk lenge. Et eksempel er varmtvannstanken de fleste har hjemme, hvor varme lagres og brukes når den trengs. Det samme prinsippet kan også benyttes industrielt, og spesielt når man skal bruke overskuddsvarmen fra industrien til fjernvarme. Det er mer og mer vanlig å ha store buffertanker, som kan ta unna store svingninger i behovet. Vann er en god og velkjent lagringsmetode, men det tar stor plass.

Matche riktig teknologi med prosess

Forskning i dag fokuserer hovedsakelig på utvikling av mer kompakte teknologier, altså fysisk mindre lagringsenheter, og gjerne med økt kapasitet. Gjennom arbeidet har vi funnet ut at det er flere kompakte teknologier som har kommet langt i utviklingen, og som snart kan benyttes av industrien.

Utfordringen videre blir dermed å klare å finne og koble de riktige prosessene med de passende teknologiene. Det er mange hensyn å ta ved valg av teknologi. Det finnes ingen fasit på hvilken teknologi som passer alle prosesser, men hver prosess har sin optimale teknologi.

Om åtte år har HighEFF som mål å kunne ta bedre vare på energien i produksjonsprosesser enn vi gjør i dag. Dette kan vi bare oppnå om energilagring tas i bruk i industrien.

 

0 kommentarer på “Energilagring er «det nye store»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *