#Hav

Bærekraftig og fersk omega-3 fra makrell

Hvert år mottar norske fiskemottak over 300 000 tonn makrell. Hvert år sender de nesten like mye makrell, sortert og fryst, rett ut av landet. Hadde kun 25 % av denne fisken blitt videreforedlet, kunne vi laget bærekraftig, sporbar, helsefremmede og god omega-3 til alle i Norge i et år.

I dag går dette førsteklasses råstoffet til spille. Lønnsom videreforedling kan skape både arbeidsplasser og merverdi i pelagisk sektor.

Fokus på helse og omega-3 fettsyrer som kosttilskudd har økt etterspørselen etter tran og omega-3 konsentrater de siste årene. Norge har levert 40% av alt omega 3 i verden, men økt konkurranse fra lavkostland og tøffere tilgang til god råolje, har redusert den norske andelen av verdensmarkedet til 25%. Derfor er næringen på jakt etter nytt råstoff, gjerne lokalt, for å opprettholde sin konkurransekraft.  

Muligheter for ulik verdiskaping fra makrell.

Sporbarhet, ferskhet og mattrygghet er parametere som kunder nå er villige til å betale for, og olje fra makrell skal nå videre utvikles og raffineres. 

Mindre eksport kan gi høyere verdi 

Vi eksporterer hele 95-97 % av makrellen som landes i Norge. Kun 3-4% fileteres og brukes til hermetikkproduksjon (som f.eks til makrell i tomat).  

Hode, innmat og avskjær utgjør 40-50% av vekten til makrell. Dette restråstoffet har pelagisk industri levert med lav pris (2 kr/kg) til sildeolje/-melproduksjon. Ved å verdsette ferskt pelagisk råstoff, samt øke foredlingen, kan industrien i Norge utvikle et større produkt- og verdiskapingspotensial.  

Industrien står derfor bak satsingen «Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell». Hovedfokuset er lønnsom og bærekraftig norskprodusert makrellfilet. Potensialet for fremtidens norske makrellfiletindustri er unik, men produksjonsteknologien må utvikles slik at den gir lønnsomhet.  

Et av delmålene i satsingen er at innen 2020 skal 25% av norsk eksportvolum av rund makrell til Asia, fileteres i Norge. Økt filetering i Norge vil, i tillegg til god kvalitet på filet, gi næringen tilgang til restråstoff med god kvalitet. 

Jannicke Fugledal Remme viser ferskprodusert omega-3 fra makrell.

Makrellrestene kan bli verdifulle produkter

Produksjon av høyverdige produkter, som omega-3 og proteiner, vil gi verdien av restråstoffet et betydelig løft. I prosessen for å utvinne marin olje, dannes det også limvann (vannløselige proteiner) og grakse (uløselige proteiner og fett). Den siste fraksjonen vil det være mest naturlig å videreforedle til fiskefór.  

Importert råolje som benyttes til raffinering av flere av dagens omega-3 produkter har en pris på 15-20 kr/kg.   

Denne oljen har høyere omega-3 innhold og er lettere å raffinere enn olje fra norske kaldtvannsarter.  

Men den har også andre unike fordeler: den er sporbar, fersk, trygg og har lavt innhold av miljøgifter. 

Rykende fersk olje produseres i mobilt laboratorium

I flere forskningsprosjekter har SINTEF Ocean benyttet Mobile Sealab, en mobil olje-/melfabrikk, som kan transporteres til bedriftene. Fabrikken inneholder kvern, varmeveksler og trikanter, i tillegg til en tank som kan brukes til hydrolyse eller ensilasje. Fordelen med denne pilotfabrikken er at råstoffet kan produseres når det er helt ferskt – det gir olje med svært gode egenskaper. 

I tillegg til oljen er det nå økende fokus på marine proteiner. Det er kjent at restråstoff fra ulike typer fisk inneholder en betydelig mengde lettfordøyelige proteiner med høy næringsverdi og helseeffekter. Flere studier har vist at fiskeproteiner potensielt kan hemme utvikling av høyt blodtrykk. Proteiner fra makrell har hatt god effekt mot flere farlige bakterier og har også en antioksiderende effekt.  

Aktuelle linker: 

BIA Høykapasitets produksjonslinje for makrellfilet – et bidrag til Pelagisk løft

Vårt mobile laboratorie – Mobile Sealab

ProHealthPelagic

0 kommentarer på “Bærekraftig og fersk omega-3 fra makrell

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *