#Energi Gassteknologi

Vi må forstå bergmassene for mer bærekraftig olje- og gassutvinning

I følge International Energy Agency (IEA) vil den globale etterspørselsen etter olje og gass fortsette å øke frem til 2040, og vil derfor mest sannsynlig forbli en viktig næring for Norge i flere år fremover.

Når vi utvinner olje på norsk sokkel, er det vår plikt å sørge for å utnytte disse ressursene på en effektiv og sikker måte – til det beste for våre framtidige generasjoner. Vi må få mer energi, med mindre søl og skrot etter oss.

Hvordan kan vi klare denne målsetningen?

Vi må forstå bergmassene

Vår forskningsgruppe på Lerkendal som heter SINTEF formasjonsfysikk («berg-fysikk») jobber med å forstå hvordan bergmassene – dypt under havet – som ligger rundt og over oljen og gassen. Dette er råvaren som til slutt havner på tanken (om du ikke kjører elbil), glider under skiene dine eller i telyset til hjemmekosen.

Når olje og gass pumpes opp av undergrunnen så vil steinene presses sammen omtrent som en svamp som klemmes sammen. Hvordan steinen presses sammen forstår man ved å ta steinprøver fra dypet og undersøke disse med avanserte metoder for å forestille seg hva som skjer – litt som å trimme en motor for å se hvor langt eller fort bilen kan gå.

Photograph showing the true triaxial cell inserted in the load frame, providing the axial stress component.
Bildet over viser SINTEFs nye testapparat for avansert steinknusing

Mer opptatt av bærekraft

Vi merker nå at industrien og forskningsmiljøene som jobber mot undergrunnen, ser at det er helt nødvendig å jobbe på tvers av fagdisiplinene – fysikk, kjemi, materialer, data og samfunnsfag – med å utnytte våre ressurser på en bærekraftig og effektiv måte.

Vårt fagmiljø i «berg-fysikk» har vist seg å være nøkken til bedre forståelse av det meste som skjer når oljen pumpes opp eller når man skal lagre CO2. Med blant annet å bruke den «fancy» bergknuseren er SINTEF formasjonsfysikk klar for å ta de tunge men nødvendige løft for å forene kreftene i industrien og forskningsmiljøene – til det beste for framtiden.

0 kommentarer på “Vi må forstå bergmassene for mer bærekraftig olje- og gassutvinning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *