#Energi Energisystemer Gassteknologi Renewable energy

Ambisiøse planer for hydrogen i Japan

Medforfatter: Petter Nekså

Vi har vært i Tokyo for å vise frem vår forskning på hydrogen og for å finne ut hva andre holder på med.

I månedskiftet februar–mars ble den årlige EXPO, World Smart Energy Week, avholdt i Tokyo. På denne messen vises teknologi fram for en rekke ulike lavutslippsteknologier relatert til energiproduksjon, -konvertering og sluttbruk.

SINTEF, blant en rekke andre norske aktører, var synlig til stede på utstillingen FC EXPO, hvor teknologier i hele verdikjeden for hydrogen ble vist fram. Bildet nedenfor er fra åpningen av Norges paviljong, med Norges ambassadør til Japan, Erling Rimestad, blant de frammøtte.

Åpning av den norske paviljongen under FC EXPO
Åpning av den norske paviljongen under FC EXPO

Opplading på ambassaden

Som opplading til EXPO, arrangerte Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Tokyo et hydrogenseminar med påfølgende mottakelse ved ambassaden, hvor de norske aktørene og deres japanske samarbeidspartnere var invitert. Mange av partnerne i Hyper-prosjektet var til stede, med flere representanter fra SINTEF, Statoil, Mitsubishi Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Nel og The Institute of Applied Energy.

Kristian Vik fra Norsk hydrogenforum ga en innholdsrik presentasjon og oversikt over de viktigste hydrogenrelaterte initiativer og prosjekt i Norge. Mr. Takanori Yano (Assistant Manager, Hydrogen and Fuel Cell Strategy Office, ved Ministry of Economy, Trade and Industry, Agency for Natural Resources and Energy) presenterte “Japan’s revised hydrogen road map”. Den nye strategien ble lagt fram 26. desember 2017 og kan finnes på METI sine hjemmesider.

Japanerne vil bruke og importere hydrogen

Japanerne har svært ambisiøse planer for bruk av hydrogen som energibærer i fremtidens lavutslippssamfunn. I tillegg til det hydrogen de kan produsere selv fra fornybare ressurser baserer planen seg på storstilt import av hydrogen.

Det utslippsfrie brenselet tenkes faset inn i kraftproduksjon, transportsektoren og i industrien, så vel som i privat sektor. Storskala produksjon av hydrogen fra kilder med lav pris anses som et viktig virkemiddel for å få hydrogenkostnaden ned.

En viktig milepæl blir OL i 2020, hvor viktige teknologielementer skal demonstreres, eksempelvis innen transportsektoren.

Et blikk inn i framtida

De svært mange utstillingene fra industri- og FoU-aktørene på FC EXPO ga et øyeblikksbilde så vel som et blikk inn i framtida på teknologier for hydrogen. Systemer og komponenter i hele spekteret for størrelse og ytelse minner oss om at systemer for hydrogenbruk vil ha ulike utforminger og bruksområder.

Blant mangfoldet kan for eksempel nevnes:

  • Små ultrahastighets-hydrogenkompressorer med langt over hundre tusen omdreininger per minutt
  • brenselcellebiler fra Honda og Toyota
  • brenselceller til husholdningsbruk
  • og hydrogenfyrte gassturbiner for storskala kraftproduksjon

Ekstra interessant med mottaksterminal for flytende hydrogen

For oss fra Hyper-prosjektet er det ikke til å stikke under stol at vi lot oss fascinere ekstra av utstillinga til HySTRA-konsortiet, hvor våre Hyper-partnere Shell og Kawasaki Heavy Industries er medlemmer sammen med Iwatani og J-Power. HySTRA-utstillinga viste en planlagt mottaksterminal for flytende hydrogen, inkludert skip, overføringssystem, lagringstank og gasshåndtering. Dette er teknologi-elementer som trengs i verdikjenden nedtrøms anlegg for produksjon og flytendegjøring av hydrogen, som er hovedfokus i Hyper-prosjektet, i tillegg til overordnede verdikjedebetraktninger.

VR-inspeksjon av mottaksterminal for flytende hydrogen
VR-inspeksjon av mottaksterminal for flytende hydrogen

Basert på inntrykkene fra Japan kan det synes som om det er store ting på gang.

Det blir veldig spennende å følge utviklingen innen bruk av hydrogen som energibærer fremover.

0 kommentarer på “Ambisiøse planer for hydrogen i Japan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *