#Bygg og Infrastruktur

Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen på omvisning hos SINTEF og NTNU

SINTEF og NTNU hadde gleden av omvisning og demonstrasjon for rundt 80 deltakere fra Norsk vannkraftsenter og FME HydroCen 5. mars. I tillegg til å få omvisning på Vassdragslaboratoriet og Vannkraftlaboratoriet, besøkte gjestene Ingeniørgeologisk/bergmekanisk laboratoirum ved SINTEF og NTNU.

Les mer om SINTEFS ekspertise innen bergmekanikk og ingeniørgeologi

Borbarhetsegenskaper
Ved å analysere geologiske materialers fysiske egenskaper er det mulig å forutsi forhold som kan påvirke tid, kostnader og stabilitet ved bygging i jord og berg. Laborant Niklas Haugen ved SINTEF Byggforsk demonstrerte hvordan såkalt borbarhetstesting utføres ved ingeniørgeologisk laboratorium ved SINTEF/NTNU. Testingen utgjør samlet indirekte mål for geologiske materialers borbarhet og representerer viktige faktorer i forbindelse med bygging av tunneler og fjellrom. Laboratoriet gjør prøving etter TradeMark registrerte indekser utviklet ved SINTEF/NTNU, og er et internasjonalt referanselaboratorium for borbarhetstesting.

Hensikten med besøket var å vise frem for deltakerne den samlede laboratoriekompetansen og de unike laboratoriefasilitetene som finnes ved NTNU og SINTEF når det gjelder vannkraft.

Spesielt innenfor temaet ingeniørgeologi og bergmekanikk er det utviklet testmetoder for både lab og feltundersøkelser som har fått internasjonal anerkjennelse og utbredelse.

Svelleegenskaper
I laboratoriet for ingeniørgeologi testes bergarter og annet geomateriale. Laborant Joakim Eggen i SINTEF Byggforsk demonstrerer her hvordan vi undersøker om masser utvider seg i vann, ved såkalt svelletesting i ødometer.
Bergmekanikk
Kunnskap om bergarters mekaniske egenskaper er helt avgjørende for all planlegging og gjennomføring av anlegg i berg. Senior bergtekniker Simon Alexander Hagen i SINTEF Byggforsk viser frem det unike utstyret for å måle bergspenning i vårt bergmekaniske laboratorium.

0 kommentarer på “Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen på omvisning hos SINTEF og NTNU

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *