#Energi

EnergiTrainee: Opphold hos Fornybar Norge

– Plusskunder, Brussel og bransjeinitiativ for digitalisering

Siden strømnettet er et sterkt regulert monopol kan man kanskje si at regelverk er enda viktigere for utvikling og innovasjon i vår bransje enn i andre. Derfor er det en unik mulighet for oss Energitraineer å få en rotasjon hos NVE, DSB eller Fornybar Norge for et godt innblikk i regulatorisk arbeid. Vi får vi oftest spørsmål av studenter om hvilke typer arbeidsoppgaver de kan forvente i disse virksomhetene. I dette innlegget skriver jeg om oppholdet mitt hos Fornybar Norge.

Mandag 14. mars i fjor troppet jeg opp på NHO-bygget på Majorstuen, første dag i rotasjon hos Fornybar Norge (tidligere Energi Norge). På samme tid hadde Kyrre første dag hos NVE på nabobygget. Fredagen før hadde vi begge satt kursen mot Oslo fra Trondheim etter 8 måneder hos SINTEF Energi.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for fornybarnæringen og en del av NHO-fellesskapet.  Jeg jobbet i avdeling Nett og Kraftsystem. Avdelingen jobber veldig bredt, fra forskning og utvikling til næringspolitikk, konferanser og kompetanseutvikling. Det passet godt til min interesse for å se det større bildet. Samtidig var det overveldende å lære mye nytt, og å motstå trangen til å grave seg ned i detaljer.

I dette innlegget skriver jeg om noen av de konkrete arbeidsoppgavene jeg hadde.

Yasmin Bashir Sheikh-Mohamed
Lunsj utenfor Fonybar Norge-kontoret i Brussel, med god utsikt til Arcades du Cinquantenaire

Plusskunder: Hvordan tilrettelegge for økt solkraft og unngå overinvesteringer i strømnettet

Solkraft på private boliger er viktig for energiomstillingen, og i begynnelsen av 2022 skjøt antall nye plusskunder i været. Plusskunder er en betegnelse for forbrukskunder som også leverer strøm inn i nettet og er som regel kunder med solcelleanlegg. Utfordringen med dagens strømnett er at det ikke er dimensjonert for at alle skal bruke eller mate inn strøm samtidig. Man kan sammenligne det med at et busselskap ikke har nok busser til å ha i omløp hvis alle med månedskort begynte på jobb samtidig på morgenen. Rushtiden, som normalt sprer seg over et par timer ville fått et mer begrenset tidsvindu.

Jeg gjorde en analyse, sammen med en kollega, på kostnaden plusskunder kan utløse i strømnettet hvis kun tradisjonelle nettoppgraderinger blir brukt som tiltak. Tanken bak analysen var å belyse potensiell kostnad gitt at vi fortsetter med status quo uten å tilrettelegge for økt solkraft. Rapporten kan leses her.

Det mest lærerike med denne oppgaven, og generelt i oppholdet hos Fornybar Norge, var å få innblikk i viktigheten av regelverk som tilrettelegger for grønn omstilling. Jeg forsto ikke hvorfor de beste tekniske løsningene ikke bare ble implementert. Men strømnettet er et sterkt regulert monopol, og da kan man kanskje si at regelverk er enda viktigere for utvikling og innovasjon i vår bransje enn i andre bransjer. Sånn sett er det en unik mulighet å få en rotasjon hos NVE, DSB eller Fornybar Norge og få et innblikk i regulatorisk arbeid.

DIGIN: Felles digitaliserings-initiativ for å unngå merarbeid i digitale siloer

Halvparten av tiden hos Fornybar Norge jobbet jeg med DIGIN, som er et felles bransjeinitiativ for digitalisering. Flere av de større nettselskapene i Norge er med i initiativet og dekker ca. 80 % av sluttkundene i Norge, med flere av EnergiTrainee-partnerne som samarbeidspartnere (BKK, Statnett, L-nett, NVE og Fornybar Norge). Initiativet har flere prosjekter der DIGIN og samarbeidspartnerne jobber med digitale løsninger for felles utfordringer, for eksempel en standard Nettariff API eller utveksling av informasjon for koordinering av vedlikeholdsarbeid.

DIGIN-dag
Fra DIGIN-dag oktober 2021.

Jeg jobbet mest med å arrangere jevnlige webinarer om prosjektene i DIGIN og andre relevante temaer. Dette var en fin mulighet for å lære overordnet om prosjektene i DIGIN og digitalisering i bransjen samtidig som jeg hadde noe konkret å bidra med fra første stund.

Jeg fikk også deltatt på den første DIGIN-dagen som har blitt arrangert. Her samlet mange av bransjens teknologi-ildsjeler seg.

Brussel: Nordisk samarbeid og EU Sustainable Energy Week

Som en del av oppholdet hos Energi Norge, får EnergiTraineer muligheten til å jobbe fra Brusselkontoret i 1-2 uker. Mitt opphold var på to uker i september, og jeg deltok både i det daglige arbeidet fra Brusselkontoret og konferansen European Sustainable Energy Week (EUSEW).

Fornybar Norge har kontor sammen med Nordenergi, som er et samarbeid mellom de nasjonale bransjeforeningene i Norden. Nordenergi samarbeider blant annet med å svare på høringer og gi den nordiske energisektoren en felles stemme. Kontorfellesskapet, som også deles med flere nordiske energiselskap, arrangerer også nettverkssamlinger jevnlig. Jeg var heldig og rakk å være med på den første nettverkssamlingen som ble arrangert etter pandemien.

personer lytter til foredrag på nettverkssamling
Fra nettverkssamlingen på kontoret.
Presentasjon på en konferanse
Fra European Sustainable Energy Week (EUSEW).

 

 

 

 

0 kommentarer på “EnergiTrainee: Opphold hos Fornybar Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *