#Energi Energisystemer Grid/Smartgrids

Forskningsresultater om strømnettet er samlet i en kunnskapsbank

Deling av kunnskap er viktig for å oppnå et strømnett som er fleksibelt, intelligent, robust og kostnadseffektivt. CINELDIs forskningsresultater er nå presentert i en åpen kunnskapsbank på nettsiden. Kunnskapsbanken gjør det enklere å finne ny kunnskap om dette emnet.

Gå til Kunnskapsbanken

skjermdump av nettsiden

Resultatene i kunnskapsbanken bidrar til digitalisering og modernisering av strømnettet for å sikre høyere effektivitet, fleksibilitet og motstandsdyktighet. Kunnskapsbanken samler all den nye kunnskapen fra CINELDI på ett sted, og vi håper du vil dra nytte av den, enten du jobber for et nettselskap og leter etter informasjon om fleksibilitet, eller er en forsker eller student som leter etter publikasjoner om referansenettet vårt. Personer som jobber for teknologileverandører, markedsoperatører, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter vil også finne nyttig kunnskap her.

Seks hovedtema

CINELDIs resultater så langt er oppsummert i ulike emner og underemner, og de har referanser til publiserte artikler. De seks hovedtemaene er:

130 resultater og 35 innovasjoner

Så langt har CINELDI over 130 vitenskapelige resultater, og vi har identifisert 35 innovasjoner gjennom arbeidet vårt.

Et av våre nyeste resultater er et referansenettverk som representerer ekte norske distribusjonsnett. Referansenettverkene gjør det mulig å teste teknologier, scenarioer og utfordringer i realistiske miljøer. De kan brukes til å sammenligne ulike løsninger, eller for å kvantifisere samfunnsøkonomiske kostnader for fremtidige nettverk når det gjelder investeringer, drift, strømbrudd og elektriske tap i ulike scenarioer. Videre kan referansenettverkene brukes til å vise effekten av nye teknologier og løsninger, og for å kvantifisere deres fordeler og potensiale i et kostnadsperspektiv. Referansenettverkene kan også brukes til å visualisere hensiktsmessige tiltak for å integrere nye elementer – for eksempel distribuert fornybar kraftproduksjon, ladestasjoner for elektriske kjøretøy og nye typer strømforbruk – og for å håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå. Referansenettverkene gjør det mulig å gjøre mer grunnleggende analyser, samt analyser av nye problemer i fremtidens nettverk.

Forskningsresultater bidrar til å nå klimamålene

Vi er nå på god vei mot full elektrifisering av det norske samfunnet for å nå klimamålene vi har satt oss innen 2030 og 2050. Men vår økende bruk av elektrisitet øker også påkjenningen på strømnettet. Elektrifiseringen av samfunnet fører til drastiske endringer i elektrisitetssystemet, noe som krever at vi utnytter dagens nett bedre. Vi må også finne gode løsninger for å koble på mer distribuert fornybar kraftproduksjon inn i strømnettet, og vi må møte behovene som kommer av nye typer forbruk, som elektrisk transport og nye typer industri.

Å bygge et smart, fleksibelt og robust strømnett for morgendagen på en kostnadseffektiv måte krever en enorm innsats fra hele industrien: fra myndighetene som setter rammevilkårene for industrien, til nettselskaper og systemansvarlig som drifter strømnettet innenfor denne rammen, og andre aktører i bransjen. CINELDIs resultater må implementeres av mange innenfor kraftbransjen.

I CINELDI har vi partnere som representerer alle områder av industrien, noe som gir oss en sterk plattform for å jobbe med å utvikle fremtidens strømnett. CINELDIs tolv nettselskap-partnere dekker omtrent to tredjedeler av alle norske sluttbrukere. Den nasjonale kunnskapsbyggingen fra et slikt spekter av selskaper har potensiale til å påvirke kraftsektoren betydelig. Og hvis de fleste av partnerne våre bruker CINELDIs resultater til å etablere et mer kostnadseffektivt og fleksibelt strømnett, kan de påvirke samfunnet som helhet. Med vår nye kunnskapsbank er det enkelt å finne resultater som kan være nyttige for alle aktører som jobber med relevante temaer for strømnettet vårt.

0 kommentarer på “Forskningsresultater om strømnettet er samlet i en kunnskapsbank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *