Energieffektivisering Energisystemer Vannkraft

Hvordan kan kapasiteten i en strømkabel bli utnyttet maksimalt?

Denne bloggen er skrevet i samarbeid med Lyse Elnett AS

Hvordan kan kapasiteten i en strømkabel bli utnyttet maksimalt? For å finne svaret er det startet et forskningsprosjekt over fire år med ramme på 17 millioner kroner. Lyse sin strømkabel mellom Tronsholen og Skeiane transformatorstasjoner er testkanin.

Fakta: Prosjektet heter "Økning av belastningsevnen til jordkabler" og er støttet av Norges Forkningsråd gjennom EnergiX-programmet

I mai ble det satt ned flere titalls sensorer som måler temperatur og fuktighet i forskjellig type grøftesnitt som kabel legges i. Flere ganger per time sendes data rett til SINTEF Energi AS i Trondheim som har ansvaret for å gjennomføre forskningsprosjektet.

Det er bransjeselskapet REN AS, som har tatt initiativet og fått sju millioner i støtte fra Forskningsrådets ENERGIX-program. Totalt deltar 18 energi- og industriselskaper i prosjektet. Lyse stiller velvillig med strømkabel som det kan testes på.

Strømkabelen det forskes på går dypt i rør under en liten elv og under veikryss, noe som ikke er en optimal måte å legge kabel på.

– Det er flere forhold som påvirker hvor mye det er mulig å belaste en strømkabel. Det kan for eksempel være hvilken masse som er brukt, hvor dypt den er lagt, om det liger asfalt over osv. Vi ønsker selvsagt å kunne utnytte så mye som mulig av kapasiteten i en strømkabel og da kan denne forskningen gi oss viktige svar, sier Øystein Rian i Lyse Elnett.

– Målet med prosjektet er blant annet å utvikle forenklede beregningsverktøy og modeller for kapasiteten til kabler. For å kunne gjøre dette, gjennomføres det en kombinasjon av laboratorieforsøk og datainnsamling fra fullskala kabeltraseer i drift. Det er viktig for oss å gjøre så realistiske målinger som mulig, noe som ikke er mulig å gjøre kun gjennom laboratorieforsøk, sier forsker Espen Eberg i SINTEF Energi AS.

Strømkabelen det forskes på går dypt i rør under en liten elv og under veikryss, noe som ikke er en optimal måte å legge kabel på. I tillegg kan type sand som er brukt oppå og rundt kabel ha betydning for belastningsevne. Målet med forskningen er å få mer nøyaktige beregninger av maksimal belastningsevne før strømkabel legges.

Lyse Elnett AS var tidlig ute med å legge høyspentkabler med fiber for termisk deteksjon. I dette prosjektet kan teknologien bidra til at en får målt temperaturer over hele kabelens lengde og kontrollere dette opp mot øvrige målinger og beregninger.

forskning strømkabel LYSE
Fra venstre: Hans Helmer Sæternes, Espen Eberg, begge SINTEF Energi og Øystein Rian fra Lyse Elnett.

 

1 kommentar på “Hvordan kan kapasiteten i en strømkabel bli utnyttet maksimalt?

  1. Pingback: Hvordan kjøle ned drikke mest effektivt? - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *