CO2-håndtering

ISO-standardene for CO2-rørtransport og -lagring er lansert

1. november ble de nye ISO-standardene for CO2-rørtransport og -lagring lansert. Disse er først ut i rekken av ISO-standarder for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Lanseringen foregikk i Petroleumtilsynet og Oljedirektoratets lokaler i Stavanger foran representanter for myndigheter, industri og forskning.

Standardene ble overrakt av administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge til avdelingsdirektør Egil Meisingset i Olje- og Energidepartementet. Foto: Svend T. Munkejord.
Standardene ble overrakt av administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge til avdelingsdirektør Egil Meisingset i Olje- og Energidepartementet. Foto: Svend T. Munkejord.

Hva venter vi på?

Arrangementet ble åpnet av Eva Halland i Oljedirektoratet. Hun påpekte at nå som rammene for transport og lagring av CO2 er klare, er det ingen grunn til å vente med gjennomføringen.

– Rammene er klare, hva venter vi på? sa Eva Halland i Oljedirektoratet. Foto: Svend T. Munkejord.
– Rammene er klare, hva venter vi på? sa Eva Halland i Oljedirektoratet. Foto: Svend T. Munkejord.

Prosjektleder Javad Sunde Fahadi i Standard Norge forklarte at arbeidet med standarder i den internasjonale standard-organisasjonen (ISO) foregår i komitéer med eksperter fra de landene som er interessert. Standardene blir utviklet trinnvis, med flere høringsrunder, der hver kommentar behandles skriftlig. Dette tar tid, men det sikrer at den ferdige standarden har bred støtte. Før standarden utgis, sendes den til avstemning blant de deltakende landene. Her har Norge én stemme, på lik linje med andre og større land. Arbeidet i den norske komitéen for CCS-standarder er delvis støttet av CLIMIT-programmet.

Svend Tollak Munkejord presenterer CO2-rørtransportstandarden.
Svend Tollak Munkejord presenterer CO2-rørtransportstandarden. Foto: Grethe Tangen.

Jeg hadde æren av å presentere CO2-rørtransportstandarden. Arbeidet med denne standarden foregikk fra 2013 til 2016, og ble ledet fra Tyskland med aktive bidrag fra Norge og andre land. Den bygger på eksisterende standarder, og tar for seg forhold som er spesielle for CO2.

Da jeg kom inn i arbeidet, hadde jeg en naiv forestilling om at en standard er en slags bruksanvisning som ingeniører kan bruke, komplett med ferdige formler og framgangsmåter. Slik er det imidlertid ikke. Derimot stiller standarden opp de spørsmålene som brukeren (f.eks. organisasjoner som designer, bygger  eller driver rørtransportsystemer) bør stille seg, og den gir anvisninger for hvordan man kan finne svar på spørsmålene. I noen tilfeller er svarene enkle, i andre tilfeller kreves mer kunnskap for å gi gode svar.

Oppsummert vil jeg si at ISO-standarden er et viktig bidrag til å bygge trygge og effektive CO2-transportsystemer, som er en forutsetning for at CCS skal bli et klimatiltak som monner – som igjen er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalen.

0 kommentarer på “ISO-standardene for CO2-rørtransport og -lagring er lansert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *