#Hav

MAROFF Formidlingsmøte: Smart bruk av operasjonelle data

30 personer fra maritim industri og forsking deltok på et MAROFF formidlingsmøte knyttet til smart bruk av operasjonelle data i SINTEF Oceans lokaler på Marinteknisk Senter, Tyholt.

Hovedmålet var å konkretisere FoUI tema knyttet opp mot MARITIM21 området «Digital shipping» gjennom å presentere pågående MAROFF prosjekt og drøfte utfordringer og muligheter i forhold til smart bruk av operasjonelle data innen tema

 • Innsamling og analyse av data
 • Smart bruk og nye tjenester av operasjonelle data
 • Bruksrett og eierrettigheter av data

Vegar Johansen (SINTEF Ocean) åpnet møtet med å ønske velkommen, peke på viktigheten av at industri og forskning møtes på slike arenaer samt gi et overblikk over OECDs prediksjoner for den maritime næring frem mot 2030. OECDs budskap er at det vil bli vekst!

Ørnulf Rødseth (SINTEF Ocean) i sin keynote, presenterte utviklingen av shipping opp mot industri 4.0, herunder hvilke komponenter i Shipping 4.0 som ansees som mulige game changers:

Ørnulf viste til shipping som en fragmentert bransje og at Shipping 4.0, med sine enabling technologies må bidra til defragmentering og optimering av operasjonene:

De to dagene inneholdt mange gode presentasjoner og gode diskusjoner. Det vi tar med oss videre er:

 • Vi har mulighet for å fronte maritimt case i Industrial Data Space og få en kobling mot europeisk Industrie 4.0 aktiviteter
 • Viktig å koble maritim domekunnskap og muliggjørende teknologier
 • Utfordringer med data kommunikasjon på skip (konnektivitet) som gjør at vi må lage løsninger som er mer uavhengig av høy datatrafikk (edge, fog computing)
 • Anonymisering av data viktig for rederinæringen.
 • Nye digitale løsninger må være enkel å ta i bruk og ha nytteverdi for sluttbrukerne.
 • Det er behov for økt standardisering av data/protokoller for maritime anvendelser
 • Viktig å lage digitale løsninger som bygger på tillitt mellom partnere.
 • Værdata og andre miljødata (saltinnhold, temperatur, batymetri, observasjoner) kan i utgangspunktet deles som en felles tjeneste
 • Shipping KPIer (https://www.shipping-kpi.org) ble nevnt som en mulighet for å få gjøre operasjonelle data tilgjengelig for ulike interessenter, men da på en form som ivaretar forretningsmessige hensyn.
 • Utvikle demonstratorer
 • Det er en del juridiske utfordringer i og med at verdikjeden vil endres over tid. Rederiene sin rolle vil bli utfordret/endret når fartøy blir fjernstyrte og ubemannet. Risiko vil måtte deles på en annen måte.
 • Innovasjoner (fremgangsmåte) for innsamling og analyse av data kan patenteres, eierskap og bruksrett reguleres av det juridiske
 • Viktig å balansere krav og payback for å ta i bruk digitale tjenester for sluttbrukerne.

0 kommentarer på “MAROFF Formidlingsmøte: Smart bruk av operasjonelle data

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *