CO2-håndtering Gassteknologi Subsea

Hvorfor gode modeller er viktig for sikker og effektiv CO2-transport

24.—25. februar ble CLIMIT Summit 2015 arrangert i Oslo. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning på, og utvikling og demonstrasjon av teknologi for, CO2-fangst, transport og lagring– også kalt CCS (CO2 capture and storage).

Utsikten fra Soria Moria konferansesenter der CLIMIT Summit ble holdt. (Foto: Svend Tollak Munkejord)
Utsikten fra Soria Moria konferansesenter der CLIMIT Summit ble holdt. (Foto: Svend Tollak Munkejord)

CLIMIT-programmet fyller 10 år i år. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) er CCS det tredje viktigste tiltaket for å nå togradersmålet.

Blant konferansedeltakerne var det enighet om at CCS kan gjennomføres i morgen – hvis det er vilje til det.

Norge ligger langt framme på CCS-feltet. Det har f.eks. blitt injisert en million tonn CO2 i året på Sleipner-feltet siden 1996. Vel å merke har dette skjedd fordi det er lønnsomt pga. CO2-skatten. For tiden mangler tilsvarende mekanismer for å fremme gjennomføring av CCS.

Norway has a strong voice, but it doesn’t speak

Det tidligere europaparlamentsmedlemmet Chris Davies holdt et engasjert plenumsforedrag, der han uttalte at «Norway has a strong voice, but it doesn’t speak».

SINTEFs klimadirektør, Nils A. Røkke, utfordret statssekretær Kåre Forstervold i Olje- og energidepartementet om at Norge, som et ledd i salget av olje og naturgass, burde tilby seg å ta CO2-en i retur, for trygg lagring på norsk sokkel.

CO2-transport må være sikkert og effektivt

Mitt foredrag presenterte resultater og innsikt fra flere prosjekter ved SINTEF Energi, deriblant CCS-forskningssenteret BIGCCS, kompetanseprosjektene CO2Mix og CO2 Dynamics, samt EU-prosjektet IMPACTS.

Forskningen er motivert av at når CCS skal gjennomføres i full skala, blir det snakk om store mengder CO2 som må transporteres fra fangstanleggene til lagrene. I IEAs tograders-scenario går man ut fra seks milliarder tonn CO2 i året i 2050 på verdensbasis. Dette er rundt 80 ganger så mye som den norske naturgass-eksporten i 2015. Da er det av største viktighet at transporten skjer sikkert og effektivt.

For å få dette til, trenger man å kunne regne nøyaktig på det som skjer med CO2 som inneholder urenheter under forbehandling, under transport i rør eller skip, samt under injeksjon i reservoarer.

 

CO2-transport: I mangel av nøyaktige data og modeller, må man, for å være på den sikre siden, legge rørledninger som kanskje har mer stål, eller dyrere stål, enn nødvendig, og man risikerer også at kjeden fangst, transport og lagring ikke blir optimal.  (Foto: Shutterstock)
CO2-transport: I mangel av nøyaktige data og modeller, må man, for å være på den sikre siden, legge rørledninger som kanskje har mer stål, eller dyrere stål, enn nødvendig, og man risikerer også at kjeden fangst, transport og lagring ikke blir optimal. (Foto: Shutterstock)

Det må utvikles gode modeller, noe som igjen krever nøyaktige måledata. Slike måledata er i dag mangelvare, men vi har utviklet nøyaktige laboratorieoppsett for noen av målingene som må gjøres. Det trengs modeller og data innen tre kategorier: Egenskapene til CO2-rike blandinger i seg selv (termofysiske egenskaper), strømning av disse blandingene, både i væskeform og som en blanding av gass og væske, og til sist hvordan trykkbølger forplanter seg i CO2-rike blandinger.

Mangler modeller for tetthet

Faktisk mangler vi i dag gode modeller for noe så «enkelt» som tetthet.

Usikkerheten kan være så stor som 20 prosent, noe som gir en tilsvarende usikkerhet når man vil måle mengden CO2 som lagres. Dette blir kanskje noe å tenke på for Finansdepartementet den dagen det innføres en generell CO2-skatt?

Her finner du hele presentasjonen min: CLIMIT Summit 2015, S. T. Munkejord

0 kommentarer på “Hvorfor gode modeller er viktig for sikker og effektiv CO2-transport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *