#Bygg og Infrastruktur

Anleggssektoren samlet til grønn kick-off

Anleggssektoren er helt sentral for å nå målet om reduserte klimagassutslipp i Norge. Sektoren står for 30 % av alle transportutslipp, i tillegg kommer utslipp fra byggematerialer.

Les mer om SINTEFs ekspertise innen anlegg

Nettverket «Grønn Anleggssektor» ønsker å sikre sektorens konkurransekraft, og i en grønn og fossilfri framtid er innovasjon og ny verdiskapning nødvendig.

En helhetlig håndtering av utfordringene og omstilling til grønn vekst krever samarbeid mellom ambisiøse aktører, og aktiv utvikling av konkurransedyktige løsninger.

Anleggsbransjen samlet på Gardermoen

Cirka 60 personer var samlet på Gardermoen 29. august for kick-off i nettverket Grønn Anleggssektor. Deltakerne kom fra 30 bedrifter og organisasjoner tilknyttet anleggsbransjen. De representerte alt fra byggherrer og konsulenter, til material- og maskinleverandører og entreprenører. Engasjementet i salen var stort, og det lover godt for det videre arbeidet med en grønnere anleggsbransje. Det ble en dag med inspirasjon og kunnskap hvor bransjen sammen skulle finne arbeidsformer og tema for nettverket Grønn Anleggssektor.

Forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, Berit Laanke, innledet med temaet barrierer og drivere for grønn anleggssektor. Presentasjonen var basert på resultater fra en prosjektoppgave i BI-programmet Grønn vekst og konkurransekraft. Nils Røkke, direktør for klima i SINTEF og leder for den europeiske energiforskningsalliansen EERA, deltok på Paris-konferansen i 2015 og kom for å dele sine tanker om behovet for internasjonale og nasjonale målsetninger på klima.

Oppdragsleder i Norconsult, Ketil Søyland, snakket om bærekraft i praksis med eksempler fra Rogfast og Ringeriksbanen. Ketil har blant annet jobbet aktivt med Rogfast Pluss-prosjektet der klimagassreduksjon, energieffektivisering og energihøsting har vært sentralt. Prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen orienterte om Statens vegvesens program Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK). KraKK-prosjektet jobber med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke fokus på klimavennlig anleggsdrift i kontraktene. Det var også innlegg fra flere andre aktører i anleggssektoren. En del av dagen ble brukt til å finne fram til tema som nettverket skal jobbe med de neste tre årene.

0 kommentarer på “Anleggssektoren samlet til grønn kick-off

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *