#Bygg og Infrastruktur

Erfaringer fra ZEN living lab på Evenstad: brukerinvolvering i praksis

I mars gjennomførte FME ZEN sin første living lab på Evenstad. Sju ZEN forskere presenterte sin forskning, og gjennom ulike metoder ble forskningen knyttet til hverdagen til brukerne på Evenstad. Vi hadde tre hovedmålsettinger:

1. Vi ønsket at alle på Evenstad skulle bli mer kjent med ZEN, nullutslippsområder og living labs. Avmystifisering har vært en viktig del av arbeidet.
2. Vi ville bli mer kjent med studentene og ansatte på Evenstad, og deres hverdag.
3. Vi ville jobbe fram konkrete ideer til hva vi kan jobbe med under de to kommende living lab-ukene. ZEN living lab skal tilbake til Evenstad i 2018 og 2019!

Living Lab Evenstad

Hva har vi gjort?

Evenstad living lab har valgt optimalisering av drift som hovedtema. Statsbygg ønsker i samarbeid med ZEN å få mest mulig ut av eksisterende teknisk anlegg på Evenstad. Dette må til for å bli et nullutslippsområde og Norges mest energieffektiv campus.

Studenter og ansatte skal være med på prosessen, fordi dette vil berøre deres hverdag.

Med dette som utgangspunkt presenterte Inger Andresen hva ZEN som forskningssenter jobber med og hvordan hverdagen kan være i et nullutslippsområde. Se presentasjonen her

Living Lab Evenstad

Ruth Woods, Eszter Juhasz-Nagy og Marius Korsnes er i ferd med å utvikle et nullutslipps-spill som ble testet for første gang på Evenstad.

Nullutslippsspill

Åse Sørensen holdt foredrag om «Komfort, produksjon og bruk på Evenstad». Hun utfordret også publikummet med Kahoot på de samme temaene. Se presentasjonen her

Åse Lekang Sørensen

Stian Backe presenterte energiscenarioene som er utviklet i samarbeid med Statsbygg. Gjennom bruk av metaforer, for eksempel vannbøtter og tappekran, fikk Stian tydeliggjort skillet mellom effekt og energi på Evenstad. Se presentasjonen her

Stian Backe

Hva har vi lært?

Det har vært fokus på informasjonsutveksling under living lab-dagene. Mellom forskerne og Evenstads ulike brukergrupper. Fire eksempler kan nevnes spesielt:

1. Inger Andresen viste at vi kanskje ikke er alle klar over hva som bruker mest energi i hjemmet. Det er ikke noe nytt. Men det synliggjør hvor viktig ZENs arbeid er opp mot ulike brukergrupper i pilotområdene.Klimafotavtrykk

2. Spill som metode for bevisstgjøring og brukerinvolvering er spennende og kan fungere godt. Vi trenger flere som kan teste spillet, og det skal vi jobbe med framover. Spillet skal presenteres under ZEN-konferansen 17. april i Oslo.

3. Med god hjelp fra Per Anders Westgaard fra Statsbygg har ZEN kunnet tilby omvisninger på Campus Evenstad. Mange fra Evenstad har vært nysgjerrig på det tekniske anlegget. Flere hadde aldri besøkt CHP anlegget før, og flere ansatte hadde aldri vært inne i hybelhuset som er ett av Evenstads mest energivennlige bygg.

Campus Evenstad

4. Stian Backes foredrag viste veien mot framtiden på Evenstad. Hvordan kan vi optimalisere drift av energisystemene på campusen og oppnå målet om å være et nullutslippsområde? Det var ingen blant publikummet fra Evenstad som visste at campusen har potensial til å bli selvforsynt med energi i nær framtid. Bevisstgjøring om potensialet i sitt eget nærområde er noe ZEN vil være oppmerksom på i alle ni pilotområder og på Evenstad.Målscenarioer Campus Evenstad

Hva vil skje videre?

Neste gang håper vi å få med enda flere studenter og ansatte med på Evenstad living lab. Temaene som vi jobber med berører deres hverdag, og det er viktig med innspill og engasjement. Hovedtema vil bli energisparing, og vi er i gang med å planlegge eksperimenter med oppstart rundt sommerferien i 2018 og tiltak under fadderuken i august.

Vi vil gjerne takke alle på Campus Evenstad for et fantastisk samarbeid så langt, og vi gleder oss til nye living lab-uker!

Fakta om FME ZEN – Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities

FME ZEN er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), etablert i 2016 av Norges forskningsråd. Målet vårt er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og områder med null utslipp av klimagasser. Ved dette vil vi bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.
Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Senteret har 9 pilotprosjekter fordelt over hele Norge som fungerer som innovasjonsarenaer. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.

0 kommentarer på “Erfaringer fra ZEN living lab på Evenstad: brukerinvolvering i praksis

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *