#Energi

Fra søppel til snø: Spillvarme fra fjernvarme kan gi energieffektiv snøproduksjon

Forfattere: Brage Rugstad Knudsen og Cecilia H. Gabrielii 

Økt etterspørsel etter snøproduksjon

Klimaendringer utfordrer våre muligheter til å drive vintersport. Vintrene blir mer uforutsigbare, vi opplever lengre periode uten snøfall, perioder med regn og høye temperaturer, og samtidig sammenhengende perioder med stabilt vinterklima, slik som denne vinteren.

Nordmenns interesse for skisport er likevel standhaftig. Skal vi i fremtiden fortsatt kunne gå på ski i norske byer, å ikke måtte reise høyt til fjells eller utenlands, så vil det kunne bli økt etterspørsel etter kunstig snøproduksjon.

Snøproduksjon trenger store mengder energi

Snøproduksjon krever energi. For at snøproduksjon skal være bærekraftig, og ikke ansett som en energikrevende luksustilpassing til klimaendringer for folk som bor i byer, er vi nødt til å utvikle energieffektive løsninger og teknologi. Til dette kan vi bruke søppelforbrenning.

I SINTEF Energi har vi sett på løsninger for å benytte overskuddsvarme fra fjernvarmeproduksjon til å produsere kjøling og deretter snø via såkalt absorpsjonskjøling – en teknologi som likner på varmepumper, men som benytter en varmekilde istedenfor strømdrevet kompressor for å produsere kjølingen. I et industriprosjektet (med Statkraft Varme) har vi analysert teknologi, muligheter og kostnader forbunnet med bruk av overskuddsvarme fra søppelforbrenningsanlegget på Tiller til nettopp denne typen snøproduksjon.

Ikke jevn tilgang på overskuddsvarme

Det er store svingninger i tilgangen på overskuddsvarme gjennom året – både under mildværsperioder om vintrene og i sommerhalvåret. Søpla vår må forbrennes året rundt – overskuddsvarmen oppstår når varmebehovet i fjernvarmenettet er mindre enn varmen fra søpla som forbrennes.

Denne overskuddsvarmen er i dag utfordrende å utnytte, og det er disse svingningene vi ønsker å utnytte. Prosjektet har vist at teknologien eksisterer og at betingelse for snøproduksjon er tilstede. Utfordringen er installasjonskostnadene og logistikken som kreves for fremføring av overskuddsvarme til egnet lokalisasjon for snøproduksjon.

Heimdal Varmesentral
Heimdal Varmesentral

Urban energiutnytting

Dersom vi lykkes med energi- og kostnadseffektiv snøproduksjon med overskuddsvarme fra fjernvarme vil det kunne gi snø til folk der de bor, med et lavt miljøavtrykk. Dette gir lokal verdiskapning av søpla vår, reduserer klimagassutslipp som skyldes at vi må reise dit snøen er, og vil være et bidrag til urban energiutnytting og integrering.

 

0 kommentarer på “Fra søppel til snø: Spillvarme fra fjernvarme kan gi energieffektiv snøproduksjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *