#Energi Elkraftkomponenter Energisystemer

Del 2 – SF6-Gassregnskap 2017

Den observante leser av blogginnlegget SF6-Gassregnskap 2017 vil se at utslippsnivået på SF6-gass i 2003 og 2017 er tilnærmet likt. Årsaken til dette er både underrapportering i 2003 og at antallet selskaper som rapporterer har økt. Vi vet også at kvaliteten på innrapporteringen har økt betraktelig siden 2003. Et annet viktig tall er forholdet mellom utslipp og anleggsmassen. Dette forholdet er redusert og er nå under 0,20%, se figur under.

SF6-gassregnskap 2002-2017
SF6-gassregnskap 2002-2017

SF6 brukergruppen

Brukergruppen har 46 medlemmer, av disse er det 33 som rapportere utslipp. Dette er både nettselskaper og kraftprodusenter, i tillegg til leverandører av utstyr, oljeselskaper og forskningsinstitutter. Produsenter av SF6-anlegg har egen innrapportering til myndighetene, og er ikke med her.

Vi har de aller fleste som eier SF6-anlegg fra 145kV til 420kV som medlemmer. Mange nettselskaper har ikke SF6-anlegg på dette spenningsnivået og er derfor ikke medlemmer i Brukergruppen. (Her finner du medlemslisten til Brukergruppen.)

Nye EU-regler

Nye EU-regler er på vei inn i norsk lovgivning og dette krever at alle SF6-anlegg rapporterer inn utslippene sine. De som er medlem i Brukergruppen har allerede oppfylt dette kravet.

SF6-gass er en kraftig drivhusgass

Det er viktig å huske på at SF6-gass er en kraftig drivhusgass. Utslipp av 533 kg SF6 (2017 utslippet) tilsvarer 11726 tonn CO2.  Dette er det samme som:

  • 61 073 flyreiser tur/retur Trondheim- Oslo. (Tur/retur Trondheim – Oslo har 192 kilo CO2-utslipp ifølge SAS.)
  • At alle biler i Norge kjører 46 km (I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt ifølge Statens veivesen og 2 719 395 biler var registert i Norge i 2017 i følge SSB)
Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.
Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildet er det et eksempel på et SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

Hva gjør Brukergruppen for å redusere utslipp?

De tilbyr opplæring og erfaringsutveksling gjennom å arrangere SF6-sertifiseringskurs. Dette kurset dekker EUs krav, og gir deltakerne miljøsertifisering. Miljøsertifiseringen har som mål å unngå utslipp av SF6 ved gassbehandling.

Annethvert år arrangeres Brukermøte. Det er fylt med foredrag om relevante temaer som nye gasser, ny teknologi og praktiske erfaringer fra drift og vedlikehold av SF6-anlegg.

I bloggen Koplingsanlegg uten SF6 kan du lese om forrige brukermøte.

1 kommentar på “Del 2 – SF6-Gassregnskap 2017

  1. Pingback: SF6-Gassregnskap 2017 - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *