#Digital Energisystemer Renewable energy

Ny overvåkning av kabler gir sikrere drift

LIRA Power-prosjektet utvikler en metode som gjør det mulig å hente inn aktuelle måledata uten av kabelen må settes ut av drift. Dette vil gjøre det mulig for kabeleiere og operatører å kjenne tilstanden til sine kabler til enhver tid, uten å forstyrre driften.

Elektriske kabler for kraftdistribusjon kan regnes som arteriene i kraftnettverket. Disse leverer kraft fra kraftverk til kritisk offentlig infrastruktur, olje- og gassinstallasjoner og ikke minst husholdninger.

Tilstanden til veldig mange av disse kablene er ukjent. De representerer derfor en risiko for forsyningssikkerheten, spesielt når de nærmer seg forventet levetid.

Mindre risiko med LIRA

Den allerede etablerte teknologien Line Resonance Analysis (LIRA), kan bidra til å redusere denne risikoen. LIRA kan hente inn måledata fra en aktuell kabel og gjennomføre en analyse som kan si noe om tilstanden til kabelen. I dag må denne datainnhentingen gjøres manuelt, noe som medfører at kabelen må settes ut av drift.

I prosjektet er det utviklet en patentsøkt teknisk løsning, som gjør det mulig å gjennomføre LIRA-baserte målinger på kabler i drift. Det er på ingen måte trivielt å gjøre slike målinger på kabler i drift; kraftige strømmer, høye spenninger, støy, nettstruktur, og innkobling og avlesing av målesignal er identifisert som de viktigste teknologiske utfordringene som prosjektet løser.

Felttest i Danmark

I desember 2017 gjennomførte SINTEF og Wirescan felttest med verdens første LIRA-baserte kabeltilstandsteknologi for kabler i drift. Systemet ble installert på en 10kV, 1850kVA distribusjonsnettlinje i Danmark. Resultatene viser at man kan se distribuerte skjøter og defekter over kabelens lengde. Systemet overvåker nå tilstanden kontinuerlig for å avdekke endringer i den 50 år gamle olje-impregnerte kabelen.

Systemet overvåker nå tilstanden kontinuerlig for å avdekke endringer i den 50 år gamle olje-impregnerte kabelen.

1 kommentar på “Ny overvåkning av kabler gir sikrere drift

  1. Avatar photo

    nice article, thanks for this information
    SSD vs HDD which is better for you

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *