#Energi Elkraftkomponenter Energisystemer

Hva er SF6-gass? Med oppdaterte SF6-utslippstall for 2019

SF6-gass, eller svovelheksafluorid, er en kunstig fremstilt gass som ikke finnes naturlig i atmosfæren. Gassen gjør en svært viktig jobb som isolasjons- og strømbrytningsmedium i høyspenningsbrytere og -anlegg. Samtidig er SF6 en av verdens aller kraftigste klimagasser. Om 1 kg SF6 slipper ut i atmosfæren er det like skadelig som 22 tonn med CO2-utslipp! Og hvert år er det lekkasjer og utslipp av SF6-gass fra komponenter som brytere, i energisystemet.

Spørsmålet mange stiller seg er derfor: hvorfor bruker vi SF6 i det hele tatt? Det korte svaret er at gassen i svært mange tilfeller er det beste alternativet vi har. Den gjør jobben sin svært godt og er både, farge- og luktløs, ikke brennbar, gifitg eller reaktiv. Samtidig er det bred enighet i energibransjen om at SF6 bør fases ut og erstattes. Gjerne før enn senere.

Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.
Et koblingsanlegg (Se bildet over) består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter, for eksempeleffektbrytere,  og skillebrytere, anvendes til å endre nettet og/eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer.

Det finnes mange teorier og myter om SF6 rundt omkring. For eksempel at gassen ikke overvåkes. Det er feil. Norges beholdning (hvor mye som er i anleggene og på lager) og utslipp av SF6-gass overvåkes og rapporteres  hvert år til Miljødirektoratet. Rapporteringen gjøres av Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg, ledet av SINTEF. SINTEF jobber samtidig med å finne de beste miljøvennlige alternativene til SF6 slik at gassen på sikt kan fases ut.

Fremdeles lave utslipp av SF6 i Norge

Når SF6 lekker ut skyldes det eksempelvis havarier, feil på anlegg, utslipp i forbindelse med arbeid på komponentene og driftsutslipp. Driftsutslipp vil si at anlegg som ikke er forseglet (sealed for life) har noe utslipp av gass over tid.

Utslipp av SF6-gass (kg) per år.
Utslipp av SF6-gass (kg) per år.

Utslippet av SF6 i Norge har vært stabilt lavt de siste fire årene. Samtidig har total anleggsmasse økt med 16 000 kg fra 2018 til 2019, og er nå på 315 692 kg SF6. I tillegg er det 15 121 kg gass på lager.

Ser man på forholdet mellom utslipp og anleggsmasse har Norge i 2019 et lavere prosentmessig utslipp en i 2018, selv om utslippet er marginalt høyere i absolutte tall, se tabell under.

År Rapportert utslipp [kg] Anleggsmasse [kg] Utslipp/anleggsmasse
2003 569 205122 0,28%
2004 693 207110 0,33%
2005 827 210867 0,39%
2006 1480 220811 0,67%
2007 950 224812 0,42%
2008 1133 235228 0,48%
2009 951 243971 0,39%
2010 817 249283 0,33%
2011 571 256319 0,22%
2012 726 252152 0,29%
2013 814 262066 0,31%
2014 751 263099 0,29%
2015 657 265219 0,25%
2016 566 278062 0,20%
2017 533 287120 0,19%
2018 555 299610 0,19%
2019 563 315692 0,18%

Hvor mye har SF6-utslippene egentlig å si?

Som nevnt innledningsvis er SF6 22 000 ganger sterkere enn CO2. Det betyr at de 536 kiloene med SF6 som ble sluppet ut i 2019 tilsvarer 11 792 000 kg CO2. Dette er det samme som:

 • 61 416 flyreiser (personreiser) tur/retur Trondheim- Oslo. (Tur/retur Trondheim – Oslo har 192 kilo CO2-utslipp ifølge SAS.)
 • At alle biler i Norge kjører 46,6 km (I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt ifølge Statens veivesen og 2 719 395 biler var registret i Norge i 2017 i følge SSB).

Kontaktpersoner

Nina Sasaki Støa-Aanensen, Forsker, SINTEF Energi
Magne Runde, Sjefforsker, SINTEF Energi
Maren Istad, Forsker, SINTEF Energi

4 kommentarer på “Hva er SF6-gass? Med oppdaterte SF6-utslippstall for 2019

 1. Tore Storli

  Hvordan behandles SF6-gassen når et anlegg vrakes? Gjenvinnes gassen?

  • Bjørn Jørgensen

   Hei, Dette lurer jeg også på, håndteres en eventuell gjenvinning i Norge eller utføres dette andre steder?

   • Magne Runde

    Vanligvis gjenvinnes, renses og gjenbrukes gassen, ofte av e-verket som eier anlegget. I noen tilfeller, spesielt om det er kommet mye luft inn i SF6-gassen, så sendes gassen til destruering. Det finnes anlegg for å destruere gass i Sverige, i Tyskland og sikkert også andre steder. Mellomspenningsanlegg som ikke så enkelt kan tømmes for SF6-gass, kan sendes uten å tømmes til returselskaper, eksempelvis Returselskapet for Næringselektro (renas.no) eller Stena Recycling (stenarecycling.no) Disse tar også i mot gass på flasker.

  • Maren Istad

   Hei! Gassen gjenvinnes eller destrueres. Her står litt om dette: https://renas.no/her-fjerner-de-verdens-verste-klimagass/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *