#Energi Elkraftkomponenter Energisystemer

SF6-Gassregnskap 2019 – fortsatt lave utslipp

Denne saken ble først publisert 15 april 2019. Oppdatert med nye tall 02 april 2020.

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg rapporterer hvert år beholdning (både i anlegg og på lager) og utslipp av SF6-gass til Miljødirektoratet. I dette blogginnlegget presenterer vi utviklingen i både SF6 beholdning og SF6 utslipp fra 2003 til 2019.

Lurer du på hva SF6 gass er? Det får du svar på nederst i dette blogginnlegget.

SFregnskapet for 2019 – fremdeles lave utslipp av SF6 i Norge

Utslipp av SF6-gass (kg) per år.

Rapporteringen for 2019 viser at utslippene er på samme nivå som de tre siste årene, med en liten økning sammenlignet med året før. Samtidig har total anleggsmasse for Brukergruppen i 2019 økt med 16 000 kg sammenlignet med 2018, og er nå på 315 692 kg SF6. I tillegg er det 15 121 kg gass på lager.

  • Det vært en del feilinformasjon i media om SF6 i energibransjen. Derfor har vi laget en liten artikkel om myter og sannheter om SF6. Trykk her for å lese saken. 

Forholdet mellom utslippene og anleggsmassen er viktige å se på. Dette forholdet er redusert i 2019 sammenlignet med 2018, og har de siste fire årene vært på 0,20% eller lavere (se tabellen nedenfor). Utslipp i 2019 utgjør 0,18% av anleggsmassen sammenlignet med 0.19% året før.

År Rapportert utslipp [kg] Anleggsmasse [kg] Utslipp/anleggsmasse
2003 569 205122 0,28%
2004 693 207110 0,33%
2005 827 210867 0,39%
2006 1480 220811 0,67%
2007 950 224812 0,42%
2008 1133 235228 0,48%
2009 951 243971 0,39%
2010 817 249283 0,33%
2011 571 256319 0,22%
2012 726 252152 0,29%
2013 814 262066 0,31%
2014 751 263099 0,29%
2015 657 265219 0,25%
2016 566 278062 0,20%
2017 533 287120 0,19%
2018 555 299610 0,19%
2019 563 315692 0,18%

SF6-gass er en kraftig drivhusgass

SF6 er en gass som brukes som isolasjons- og brytningsmedium i høyspenningsbrytere og -anlegg. Gassen er uorganisk, farge- og luktløs, ikke brennbar eller reaktiv, men en svært kraftig drivhusgass. Utslipp av 1 kg SF6 er like skadelig for miljøet som utslipp av 22 tonn CO2. Utslipp kommer eksempelvis fra havarier, feil på anlegg, utslipp i forbindelse med arbeid på komponentene og driftsutslipp. Anlegg som ikke er forseglet (sealed for life) vil ha et lite utslipp av gass over tid.

Utslipp av 536 kg SF6 (2019 utslippet) tilsvarer 11792 tonn CO2. Dette er det samme som:

  • 61 416 flyreiser (personreiser) tur/retur Trondheim- Oslo. (Tur/retur Trondheim – Oslo har 192 kilo CO2-utslipp ifølge SAS.)
  • At alle biler i Norge kjører 46,6 km (I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt ifølge Statens veivesen og 2 719 395 biler var registert i Norge i 2017 i følge SSB).

Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder. Et koblingsanlegg (Se bildet over) består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og/eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer.

Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildet er det et eksempel på et SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

0 kommentarer på “SF6-Gassregnskap 2019 – fortsatt lave utslipp

Legg inn en kommentar