#Hav

Sikkerhet i førersetet for autonome passasjerskip

Gode sikkerhetsløsninger er avgjørende i utviklingen av autonom sjøtransport. Prosjektet AutoSafe skal gjøre førerløse og lavt bemannede båter trygge for passasjerene.

I løpet av de siste 5-10 årene har verden vært vitne til en betydelig interesse for og utvikling av teknologi og teknologiske løsninger for autonome sjøbaserte transportløsninger. Et utviklingsløp hvor norsk maritim næring i dag innehar en ledende posisjon, men hvor vi ser at resten av verden er i ferd med å komme etter.

SINTEF Ocean setter nå i gang et kompetansebyggende prosjekt, AutoSafe, som finansieres av Forskningsrådet med en totalramme på 14 millioner kroner.

– Flere norske prosjekter ser på ubemannede ferger for å tilby helt nye former for passasjertransport og mobilitet, både i byer og utkantstrøk. Autonomitet er helt sentralt for at operasjonelle kostnader kan holdes på et forsvarlig nivå. En av flere viktige grunner til å sette i gang AutoSafe er å sørge for at sikkerhet og miljøkriterier er godt ivaretatt og at fartøyene er vel så trygge sammenlignet med dagens løsninger, sier Even Ambros Holte, forsker ved energi og transport i SINTEF Ocean.

Passasjersikkerhet i fokus

Så langt har mye av utviklingsarbeidet vært rettet mot utvikling av løsninger for trygg navigasjon og manøvrering av selve skipet fra a til b. Et sentralt aspekt som helt klart er avgjørende for utvikling av sikre autonome løsninger for sjøtransport. Derimot er det fremmet få konkrete forslag til løsninger som ivaretar passasjersikkerheten i en eventuell nødsituasjon. Spesifikt innenfor skipsdesign men også rent teknologiske løsninger. Et vesentlig punkt som må håndteres dersom man skal realisere økt mobilitet via sjøveien, samtidig som operasjonelle kostnader reduseres.

– Vi har merket oss at det til nå ikke er jobbet så mye med løsninger som ivaretar passasjersikkerheten ved autonome skip. Skal vi få til økt mobilitet – men til samme eller redusert kostnad – må vi finne ut hvordan dette kan gjøres på en sikker måte. Det handler om at passasjerene må føle seg trygge, forteller Holte.

AutoSafe skal se på hvordan nye designprinsipp innen skipsdesign, teknologiske sikkerhetsløsninger og arbeidsprosesser kan bidra til å trygge passasjersikkerheten ved om bord og avstigning og i selve overfarten.

Mangelfullt regelverk

Løsninger i denne sammenhengen gjelder både teknologi, menneskelige faktorer, nye prosedyrer og organisatoriske forhold.

– Når teknologien skal hjelpe mennesker i en nødsituasjon må vi være sikre på at den assisterer menneskene på best mulig måte – både med de som skal hjelpes om bord og de som eventuelt assisterer fra land, sier Holte.

Passasjertransport til sjøs med lav eller ingen bemanning har et betydelig markedspotensial, både nasjonalt og internasjonalt, men da kreves det at løsningene som utvikles tilfredsstiller alle relevante krav til sikkerhet. Både når det kommer til passasjerene om bord, miljøet rundt og skipet i seg selv.

– Her er det viktig at formelle regler og krav blir utviklet parallelt med løsningene, da dagens regelverk i beste dall er mangelfull innen maritime autonome systemer, sier Even Ambros Holte.

Prosjektet har gode og fremoverlente samarbeidspartnere som representerer hele verdikjeden. Disse er FosenNamsos Sjø, Zeabuz, Br. Aa, Multi Maritime, Viking Norsafe, Autronica Fire and Security, SINTEF Digital, SINTEF Ocean Sjøfartsdirektoratet)?

Til støtte for realiseringen av lav-bemannede eller førerløse passasjerferger i kystnære områder skal prosjektet:

  • Utvikle en sikkerhetsmodell for små- og mellomstore autonome passasjerskip. Modellen skal inneholde relevante faremomenter, barrierer og reduserende aksjoner, men også uønskede henvendelser.
  • Utvikler nye designprinsipp for passasjerskip, men også for ulike sikkerhetsløsninger.
  • Identifisering av barrierer knyttet til f.eks. eksisterende regelverk ved bruk av prosjektets foreslåtte løsninger.
  • Tilpasse sikkerhetsmodellen basert på en reell brukercase for å muliggjøre analyse av nye bemanningskrav.
  • Bidra med nødvendig dokumentering og verktøy til støtte for utvikling av nye løsninger for norsk maritim industri.

0 kommentarer på “Sikkerhet i førersetet for autonome passasjerskip

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *