#Digital

Digitalt forsterkede operatører som konkurransefortrinn

Den fjerde industrielle revolusjon, eller Industri 4.0[1], er et begrep som kjennetegnes av høy grad av automasjon, utstrakt bruk av sensorikk og kontinuerlig datautveksling i produksjonen, gjennom utnyttelse av nye IKT-løsninger (som sensorikk, Augmented Reality, og industrielt internett) og metodikker (som Big Data Analytics). Dette brukes til å skape verdi blant annet ved å lage sammenkobling av smarte produkter og tjenester, og integrasjon av verdikjeder.

Digital transformation in industry
Digitally enhanced work

Til tross for utviklingen med digitalisering og automatisering er det fortsatt operatørene som skal være bedriftenes primære konkurransefortrinn. Dette gjelder spesielt i høykostland som Norge, med høykompetente arbeidsstokker og bedrifter som leverer kunnskapsbaserte, komplekse, avanserte og høyteknologiske produkter og tjenester. Å ha høykompetente og fleksible arbeidsstokker er grunnleggende viktig for å kunne analysere årsakene til problemene, løse dem og drive lean og kontinuerlig innsats for forbedring. Digital transformasjon av norsk produksjonsindustri krever derfor at produksjonsbedriftene utnytter den teknologiske utviklingen for forsterkning av operatørene, slik at de kan dra nytte av digital verdiskaping.

Norsk Industris konjunkturrapport for 2016 viser likevel at, selv om vi har flaggskip som kan sies å være helt i fronten av utnyttelse av moderne industrielle produksjonsmetoder,det er et stort strekk i feltet. Under halvparten av bedriftene sier at de benytter muligheter som kan regnes som premisser for digital verdiskapingsaktivitet:

 • 50% har én eller flere roboter i produksjon
 • 47% benytter elektronisk datautveksling i verdikjeden
 • 25% utnytter automatisk fanget data fra produksjon til å forbedre eller styre prosess

SINTEF forsker på digitalt forsterket arbeid

I tråd med det industrielle kravet har SINTEF også økt sin innsats for å hjelpe den digitale transformasjonen av produksjonsbedrifter, og den digitale forsterkning av operatørene nasjonalt og internasjonalt. Et internasjonalt prosjekt som SINTEF har koordinert, var HUman MANufacturing (HUMAN), et europeisk H2020-prosjekt som ble avsluttet i 2019. HUMAN satset på å utnytte digitale teknologier for å støtte operatørene i sitt arbeid og sin beslutningstaking i fabrikken, og for å minimere sjansen for menneskelig feil og teknologibegrensninger. Prosjektet utviklet en plattform som har situasjonsbevissthet over fabrikken og den menneskelige operatøren, og identifiserer når en intervensjon er nødvendig for å støtte operatøren i å utføre sine oppgaver med ønsket kvalitet, samtidig som de sikrer deres velferd. Prosjektet utforsket ulike teknologier (f.eks. Augmented Reality og maskinlæring) som en del av plattformen for å gi operatørene på produksjonsgulvet kognitiv og fysisk støtte. Et kritisk resultat av prosjektet var KIT-AR, et fullt integrert industrielt AR-system som tar sikte på å øke produksjonsproduktiviteten samtidig som det gir støtte for kvalitetssikring ved å bruke maskinlæring og datasyn. Denne funksjonaliteten ble kombinert med prosess- utvinning og analyse for å støtte organisasjonslæring og optimalisering. Tre sluttbrukerorganisasjoner bidro til co-creation prosessen som førte til utviklingen av KIT-AR:

 • Airbus (Spania): Airbus sin case var rettet mot operatøren i monteringen av elektriske seler i viftehylsen til A320 neo-motoren. Målet var å sikre at operatørene fulgte anbefalt god praksis og å ha automatisert kvalitetskontroll.
 • Comau (Italia): Comau sin case var rettet mot montering av en robotarm. Målet var å sikre at anbefalt god praksis ble fulgt, og å ha automatisert kvalitets- verifisering og sporbarhet.
 • Royo Group (Spania): Royo Group sin case besto av å redusere opplæringstiden for sesongarbeidere og praktikanter slik at de raskere kunne tilegne seg den kunnskapen de trengte, og på denne måten frigjøre mer tid for mer erfarne operatører som ellers ville ha brukt mer tid på opplæring. Den totale tiden brukt på opplæring ble redusert med 25%.

Aktiv Operatør er et industridrevet innovasjonsprosjekt ledet av SINTEF som ble avsluttet i 2020. Fokus i prosjektet var teknologistøtte for operatører som øker situasjonsbevissthet, muliggjør sanntidsstyring av produksjon, og tre-dimensjonal teamkoordinering (tid, rom og fag) – skapt sammen på operatørenes premisser. Prosjektet involverte GKN Aerospace og Sandvik Teeness for å undersøke, teste, evaluere og implementere digitaliseringsmetoder og teknologier. Ved å digitalt forsterke operatørene, gjorde GKN og Sandvik Teeness det mulig for dem å ta større ansvar for produksjonssystemet, øke tryggheten i å ta gode beslutninger for effektiv produksjon, koordinere seg selv, jobbe trygt og ergonomisk og kontinuerlig utvikle egen og andres kompetanse.

 • GKN fokuserte på å teste Augmented Reality-briller for operatøropplæring, og plassere skjermer på butikkgulvet for visualisering av produksjonsplanen, og integrere El-Watch-sensorer for å få en oversikt over maskinstatus i sanntid.
 • Sandvik Teeness fokuserte på å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for situasjonsbevissthet og produksjonskontroll i monteringsavdelingen.

Videre forskning på digital forsterkning av operatører

SINTEF har i år startet et nytt prosjekt kalt HUMANNOR, finansiert av Norges forskningsråd. Målet med dette prosjektet er:

 • å øke bevisstheten til de norske organisasjonene om digital forsterkning av operatører.
 • å utføre formidlings- og eksploiteringsaktiviteter, og fasilitere bruk av digitale teknologier og resultater fra tidligere nasjonale og internasjonale prosjekter i norsk industri og forskningsmiljøer, knyttet til temaet digital-forsterket operatør.
 • å bygge et sterkt norsk samfunn innen digital forbedring av menneskesentrerte produksjonsmiljøer.
 • å støtte norsk deltakelse i fremtidige EU-prosjekter knyttet til dette temaet.

Prosjektet vil organisere og utføre åtte webinarer, seks seminarer og fire workshops relatert til dette temaet. Disse aktivitetene vil øke kunnskapen om den potensielle innvirkningen av kognitiv utvidelse av operatørene, praktisk eksperimentering med banebrytende teknologi, og identifisering og planlegging av digitalisering av produksjonsgulvet. For de som er interessert i å gå utover eksperimentering og øke kunnskapen og engasjementet for digitalisering, vil SINTEF og KIT-AR samarbeide med bedriftene om nye forslag til samarbeidsprosjekter både i Norge og EU sammenheng.

Bli med på denne reisen og bli en del av vårt LinkedIn-gruppe hvis du også er interessert i digital forsterkning av produksjonsoperatører. Du vil bli informert om moderne applikasjoner, banebrytende rapporter og arrangementer vi vil organisere. Du vil også ha muligheten til å velge temaene vi vil legge ut, dele dine erfaringer, engasjere deg med andre selskaper som har implementert digitale løsninger, og bygge partnerskap for fremtidige prosjekter.

 

[1] Thoben, K.-D., S. Wiesner, and T. Wuest, “Industrie 4.0” and smart manufacturing-a review of research issues and application examples. International journal of automation technology, 2017.

0 kommentarer på “Digitalt forsterkede operatører som konkurransefortrinn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *